Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 2. Programowanie aplikacji. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 2. Programowanie aplikacji. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Jolanta Pokorska
 • Liczba stron 288
 • Data wydania 2019-02-25
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-4836-3
 • Format 168x237
Cena książki: 39,90 zł
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Technik informatyk to nie tylko tytuł uzyskany po ukończeniu szkoły średniej, ale i zawód będący
  przepustką do kariery. Dzięki solidnej podstawie teoretycznej i na bieżąco wprowadzanym uaktualnieniom podręcznika uczniowie — już jako absolwenci — łatwo nawiążą współpracę z firmami informatycznymi, także tymi przygotowującymi aplikacje desktopowe dla największych przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Autorka książki opracowała pozycję na wysokim poziomie merytorycznym, okraszoną licznymi przykładami i zadaniami umożliwiającymi praktyczne zastosowanie podanych informacji.

  Budowa podręcznika i poszczególnych rozdziałów pozwala zarówno na realizację treści programowych w sposób wybrany przez nauczyciela, jak i na samodzielną pracę ucznia. W książce zawarto szereg zagadnień podzielonych na cztery główne bloki. W trakcie pracy z rozdziałem pierwszym uczeń pozna podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z programowaniem aplikacji desktopowych, w tym zasady programowania algorytmicznego oraz obiektowego. Rozdział drugi podręcznika wprowadza w temat programowania w języku C++, natomiast trzeci skupia się na obiektowym C++ i jego przydatności w tworzeniu aplikacji desktopowych. Uczeń dowie się, jak stosować podstawowe elementy programowania obiektowego, takie
  jak klasy, obiekty, metody i właściwości. Ostatnia część podręcznika wprowadza w programowanie aplikacji w języku C#.

  Technik Informatyk to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.
  W skład kwalifikacji EE.09 wchodzą także:

  Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki. Wiedza zawarta w serii pomoże zdać egzamin zawodowy i zyskać wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej pracy.

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp (5)

  Rozdział 1. Podstawy programowania (7)

  • 1.1. Podstawowe pojęcia (7)
  • 1.2. Algorytmy (13)
  • 1.3. Narzędzia programistyczne (26)
  • 1.4. Etapy tworzenia programu (28)
  • 1.5. Dokumentacja programu (30)
  • 1.6. Istota programowania obiektowego (30)
  • 1.7. Pytania i zadania (36)

  Rozdział 2. Programowanie w języku C++ (39)

  • 2.1. Wprowadzenie (39)
  • 2.2. Code::Blocks (41)
  • 2.3. Microsoft Visual Studio (46)
  • 2.4. Wprowadzenie do programowania w języku C++ (49)
  • 2.5. Składnia języka C++ (56)
  • 2.6. Instrukcje sterujące (82)
  • 2.7. Pętle (instrukcje iteracyjne) (95)
  • 2.8. Inne typy danych (109)
  • 2.9. Tablice (110)
  • 2.10. Funkcje (123)
  • 2.11. Operacje na plikach (139)
  • 2.12. Praktyczne zastosowania aplikacji tworzonych w C++ (144)
  • 2.13. Pytania i zadania (152)

  Rozdział 3. Obiektowy C++ (155)

  • 3.1. Wprowadzenie do programowania obiektowego (155)
  • 3.2. Klasy i obiekty w C++ (156)
  • 3.3. Hermetyzacja (179)
  • 3.4. Dziedziczenie (181)
  • 3.5. Polimorfizm (186)
  • 3.6. Pytania i zadania (189)

  Rozdział 4. Programowanie w języku C# (191)

  • 4.1. Aplikacje konsolowe w języku C# (191)
  • 4.2. Składnia języka C# (196)
  • 4.3. Sterowanie działaniem programu (211)
  • 4.4. Tablice (220)
  • 4.5. Obiektowość języka C# (227)
  • 4.6. Kompilacja i debugowanie (238)
  • 4.7. Aplikacje okienkowe (239)
  • 4.8. Tworzenie prostych aplikacji (255)
  • 4.9. Pytania i zadania (265)
  • 4.10. Załączniki (266)

  Bibliografia (279)

  Źródła internetowe (279)

  Skorowidz (280)

Tytuły powiązane