Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 2. Programowanie obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik programista

Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 2. Programowanie obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik programista

Piotr Siewniak
 • Liczba stron 480
 • Data wydania 2021-08-10
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-8101-8
 • Format 165x235
Cena książki: 69,00 zł
Zamówienie grupowe: Zamów
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Informatycy i programiści należą obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Stąd tytuł, który uzyskuje się po szkole średniej, nie stanowi jedynie świadectwa ukończenia pewnego etapu edukacji. Technik programista to zawód o wymiernej wartości rynkowej. Absolwenci tego kierunku kształcenia nie mają większych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajęcia, a pracodawcy chętnie inwestują w ich szkolenia, by mogli zdobywać coraz wyższe kwalifikacje. Dotyczą one między innymi programowania zorientowanego obiektowo, w tym umiejętności zastosowania mechanizmów: dziedziczenia, hermetyzacji, polimorfizmu i abstrakcji.

  W tej publikacji, będącej podręcznikiem do nauki zawodu technik programista, położono szczególny nacisk na zagadnienie programowania obiektowego. Zakres omówionego tu materiału obejmuje wszystkie efekty kształcenia wymienione w podstawie programowej z zakresu nauki zawodu technik programista, w dziale INF.04.4. Programowanie obiektowe kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Dotyczy to również kryteriów weryfikacji osiągnięć edukacyjnych ucznia.

  Podręcznik składa się z dwudziestu rozdziałów, które można umownie podzielić na dwie części. Pierwsza, obejmująca rozdziały 1 - 10, zawiera wprowadzenie do programowania i środowiska programistycznego, a także podstawy algorytmiki i opis najważniejszych elementów języka C++. W części drugiej, w rozdziałach 11 - 20, omówiono zagadnienia dotyczące programowania zorientowanego obiektowo.

  Podręcznik do nauki zawodu technik programista to charakteryzujący się wysoką jakością kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

  W skład zestawu podręczników do kwalifikacji INF.04 wchodzą także:

  • Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 1. Inżynieria programowania ― projektowanie oprogramowania, testowanie i dokumentowanie aplikacji. Podręcznik do nauki zawodu technik programista
  • Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 3. Aplikacje webowe. Podręcznik do nauki zawodu technik programista
  • Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 4. Aplikacje mobilne. Podręcznik do nauki zawodu technik programista
  • Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 5. Aplikacje desktopowe. Podręcznik do nauki zawodu technik programista

  Podręczniki należące do tej serii przygotowano z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomoże zdać egzamin zawodowy i uzyskać umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy.

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp (7)

  Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania (9)

  • 1.1. Podstawowe pojęcia (9)
  • 1.2. Podstawy algorytmiki (13)
  • 1.3. Pytania i zadania kontrolne (27)

  Rozdział 2. Środowiska programistyczne (29)

  • 2.1. Code::Blocks (30)
  • 2.2. CodeLite (31)
  • 2.3. Eclipse (33)
  • 2.4. NetBeans (33)
  • 2.5. Visual Studio (35)
  • 2.6. CLion (36)
  • 2.7. Pytania i zadania kontrolne (37)

  Rozdział 3. Podstawy programowania (39)

  • 3.1. Podstawowe elementy języka C++ (39)
  • 3.2. Podejmowanie decyzji w programie (72)
  • 3.3. Pętle programowe (85)
  • 3.4. Typ wyliczeniowy (95)
  • 3.5. Pytania i zadania kontrolne (98)

  Rozdział 4. Programowanie z użyciem wskaźników (103)

  • 4.1. Operator adresu (103)
  • 4.2. Wskaźniki (106)
  • 4.3. Dynamiczna alokacja pamięci (114)
  • 4.4. Pytania i zadania kontrolne (119)

  Rozdział 5. Tablice i wektory (121)

  • 5.1. Tablice statyczne (121)
  • 5.2. Tablice i wskaźniki (132)
  • 5.3. Tablice dynamiczne i wektory (137)
  • 5.4. Pętla foreach (142)
  • 5.5. Pytania i zadania kontrolne (144)

  Rozdział 6. Łańcuchy znaków (147)

  • 6.1. C-napisy (148)
  • 6.2. Łańcuchy typu string (157)
  • 6.3. Pytania i zadania kontrolne (168)

  Rozdział 7. C-struktury i C-unie (171)

  • 7.1. C-struktury (171)
  • 7.2. C-unie (184)
  • 7.3. Pytania i zadania kontrolne (190)

  Rozdział 8. Funkcje (193)

  • 8.1. Deklarowanie i definiowanie funkcji (194)
  • 8.2. Wywołanie funkcji (196)
  • 8.3. Parametry funkcji (198)
  • 8.4. Zmienne globalne i lokalne (224)
  • 8.5. Funkcje przeciążone (233)
  • 8.6. Funkcje inline (235)
  • 8.7. Funkcje rekurencyjne (236)
  • 8.8. Pytania i zadania kontrolne (238)

  Rozdział 9. Preprocesor (241)

  • 9.1. Dyrektywa #include (241)
  • 9.2. Dyrektywa #define (245)
  • 9.3. Dyrektywy kompilacji warunkowej (251)
  • 9.4. Pytania i zadania kontrolne (253)

  Rozdział 10. Funkcje biblioteczne (255)

  • 10.1. Funkcje matematyczne (256)
  • 10.2. Funkcje znakowe (258)
  • 10.3. Konwersja typu danych (260)
  • 10.4. Funkcje wejścia/wyjścia (261)
  • 10.5. Przykłady innych funkcji bibliotecznych (263)
  • 10.6. Pytania i zadania kontrolne (264)

  Rozdział 11. Klasy i obiekty (267)

  • 11.1. Wprowadzenie do programowania obiektowego (267)
  • 11.2. Definiowanie klas (273)
  • 11.3. Deklarowanie zmiennych obiektowych (278)
  • 11.4. Odwołania do elementów członkowskich obiektów (279)
  • 11.5. Statyczne elementy członkowskie klas (283)
  • 11.6. Funkcje członkowskie typu inline (288)
  • 11.7. Wskaźniki do obiektów (290)
  • 11.8. Przekazywanie obiektów jako parametrów funkcji (292)
  • 11.9. Struktury w języku C++ (296)
  • 11.10. Pytania i zadania kontrolne (301)

  Rozdział 12. Tworzenie i inicjowanie obiektów (303)

  • 12.1. Konstruktory (303)
  • 12.2. Inicjalizacja obiektów (315)
  • 12.3. Konstruktor kopiujący (328)
  • 12.4. Delegowanie konstruktorów (332)
  • 12.5. Destruktory (337)
  • 12.6. Pytania i zadania kontrolne (340)

  Rozdział 13. Hermetyzacja i ukrywanie danych (343)

  • 13.1. Hermetyzacja danych (343)
  • 13.2. Ukrywanie danych (345)
  • 13.3. Pytania i zadania kontrolne (348)

  Rozdział 14. Mechanizm dziedziczenia (351)

  • 14.1. Definicja relacji dziedziczenia (352)
  • 14.2. Rodzaje dziedziczenia (358)
  • 14.3. Dziedziczenie a konstruktory (362)
  • 14.4. Pytania i zadania kontrolne (365)

  Rozdział 15. Polimorfizm (367)

  • 15.1. Polimorfizm statyczny (367)
  • 15.2. Polimorfizm dynamiczny (373)
  • 15.3. Pytania i zadania kontrolne (381)

  Rozdział 16. Mechanizm abstrakcji (383)

  • 16.1. Klasy abstrakcyjne (384)
  • 16.2. Interfejsy (389)
  • 16.3. Abstrakcja danych (393)
  • 16.4. Mechanizm abstrakcji a pliki nagłówkowe (396)
  • 16.5. Pytania i zadania kontrolne (399)

  Rozdział 17. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione (401)

  • 17.1. Funkcje zaprzyjaźnione (401)
  • 17.2. Klasy zaprzyjaźnione (407)
  • 17.3. Pytania i zadania kontrolne (410)

  Rozdział 18. Szablony funkcji i klas (413)

  • 18.1. Szablony funkcji (413)
  • 18.2. Szablony klas (420)
  • 18.3. Szablony a polimorfizm (428)
  • 18.4. Pytania i zadania kontrolne (429)

  Rozdział 19. Obsługa błędów i wyjątków (431)

  • 19.1. System komunikatów i kodów zwrotnych (432)
  • 19.2. Mechanizm obsługi wyjątków (440)
  • 19.3. Pytania i zadania kontrolne (456)

  Rozdział 20. Przykłady implementacji wybranych algorytmów (459)

  • 20.1. Wyznaczenie największego wspólnego dzielnika (459)
  • 20.2. Sortowanie tablic (463)
  • 20.3. Wyszukiwanie binarne (467)
  • 20.4. Pytania i zadania kontrolne (470)

  Bibliografia (471)

  Skorowidz (472)

Tytuły powiązane