Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 1

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 1

Grażyna Szabłowicz-Zawadzka
 • Liczba stron 368
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-4188-3
Cena książki: 64,90 zł
Zamówienie grupowe: Zamów
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Numer dopuszczenia MEN: 1128/1/2021


  Technologia informacyjna i informatyka to dziedziny, których wykorzystanie i dostępność stale rosną, a tempo zachodzących w nich zmian jest nieporównywalne z rozwojem innych dyscyplin. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi oraz znajomość obsługi pakietów biurowych są obowiązkowe na rynku pracy. Wkrótce każdy z nas będzie musiał się również legitymować wiedzą z zakresu programowania, tworzenia grafiki czy zagadnień związanych z prawem w sieci.
  Informatyka w szkole ponadpodstawowej na poziomie rozszerzonym:

  • bazuje na wiedzy, którą zdobywa się na poziomie podstawowym, i stanowi jej uzupełnienie
  • przygotowuje do studiów informatycznych
  • jest przedmiotem maturalnym

  Dzięki pracy z książką Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 1 poszerzysz znajomość języków tekstowych, takich jak Python i C++. Zgłębisz wiedzę na temat algorytmów i zaczniesz ją wykorzystywać między innymi w zadaniach z zakresu kryptografii i kryptoanalizy. Opanujesz przydatne metody edycji dźwięku i kompresji danych. Przygotujesz w programie Blender przestrzenne wizualizacje i animacje. Zastosujesz zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego dla różnego typu danych, a do zdefiniowania makropoleceń użyjesz wbudowanego do niego języka programowania VBA. Ponadto zaprojektujesz i utworzysz relacyjną bazę danych, przygotujesz formularze, kwerendy i raporty. Poznasz język zapytań SQL. Zadbasz o integralność i bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

  W skład kompletnego pakietu edukacyjnego dla szkoły ponadpodstawowej wchodzą także podręczniki:

  Podręczniki z serii Informatyka Europejczyka ułatwią uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych, a nauczycielom ? przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

  • Wstęp (9)

  Rozdział 1. Rozumienie i analizowanie problemów. Algorytmy i ich zastosowanie (11)

  • Temat 1. Sposoby reprezentowania algorytmów (12)
   • 1.1. Pseudokod (12)
   • 1.2. Rozwiązywanie równania kwadratowego (14)
  • Temat 2. Wprowadzenie do języka C++ - podstawowe konstrukcje i analiza przykładów (22)
   • 2.1. Struktura programu (23)
   • 2.2. Operacje wejścia-wyjścia (25)
   • 2.3. Zmienne, stałe, wskaźniki i referencje (29)
   • 2.4. Wyrażenia arytmetyczne, relacje i operatory logiczne (32)
   • 2.5. Priorytety relacji i działań (37)
   • 2.6. Funkcje matematyczne (38)
   • 2.7. Komentarze (40)
   • 2.8. Podstawowe konstrukcje algorytmiczne (40)
   • 2.9. Proste typy danych (52)
   • 2.10. Funkcje w języku C++ (53)
   • 2.11. Strukturalne typy danych (62)
  • Temat 3. Własności i złożoność obliczeniowa algorytmów (79)
   • 3.1. Złożoność obliczeniowa i efektywność algorytmów (79)
   • 3.2. Poprawność i skończoność algorytmów (84)
   • 3.3. Optymalność algorytmów (85)
  • Temat 4. Iteracja i rekurencja (88)
   • 4.1. Obliczanie silni liczby naturalnej (88)
   • 4.2. Zastosowania algorytmu Euklidesa (91)
   • 4.3. Wieże Hanoi (94)
  • Temat 5. Błędy w obliczeniach komputerowych (99)
   • 5.1. Notacja naukowa liczb (99)
   • 5.2. Błąd bezwzględny i względny (101)
  • Temat 6. Rozkładanie liczby na czynniki pierwsze i sito Eratostenesa (103)
   • 6.1. Faktoryzacja liczby (103)
   • 6.2. Sito Eratostenesa (105)
  • Temat 7. Pozycyjne systemy liczbowe i ich zastosowania (108)
   • 7.1. Pozycyjne i niepozycyjne systemy liczbowe (108)
   • 7.2. Konwersje pozycyjnych systemów liczbowych (110)
   • 7.3. Zastosowanie systemu binarnego - szybkie potęgowanie liczb (114)
   • 7.4. Operacje arytmetyczne wykonywane w różnych systemach liczbowych (116)
   • 7.5. Wyznaczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera (120)
   • 7.6. Zamiana liczb z dowolnego pozycyjnego systemu liczbowego na system dziesiętny z zastosowaniem schematu Hornera (123)
  • Temat 8. Reprezentacja danych liczbowych w komputerze (125)
   • 8.1. Reprezentacja liczb naturalnych i całkowitych w komputerze (125)
   • 8.2. Stałopozycyjna reprezentacja liczb (125)
   • 8.3. Binarna reprezentacja liczb ujemnych (126)
   • 8.4. Zmiennopozycyjna reprezentacja liczb (127)
  • Temat 9. Algorytmy liniowe na ciągach liczbowych (129)
   • 9.1. Losowe generowanie ciągów liczbowych (129)
   • 9.2. Liniowe przeszukiwanie ciągu liczbowego (134)
   • 9.3. Liniowe przeszukiwanie ciągu liczbowego z wartownikiem (138)
   • 9.4. Znajdowanie minimalnego lub maksymalnego elementu (140)
   • 9.5. Sprawdzanie monotoniczności ciągu liczbowego (144)
   • 9.6. Lider i idol w zbiorze (146)
  • Temat 10. Algorytmy na tekstach (151)
   • 10.1. Palindromy (151)
   • 10.2. Sortowanie tekstu (153)
   • 10.3. Anagramy (154)
  • Temat 11. Szyfrowanie tekstu (159)
   • 11.1. Kryptografia i kryptoanaliza (159)
   • 11.2. Szyfrowanie symetryczne (161)
   • 11.3. Szyfrowanie asymetryczne (167)
  • Zadania do rozdziału 1. (169)

  Rozdział 2. Multimedia (171)

  • Temat 12. Cyfrowy zapis dźwięku (171)
   • 12.1. Teoria dźwięku (171)
   • 12.2. Zapis analogowy dźwięku (173)
   • 12.3. Cyfrowy zapis dźwięku (173)
  • Temat 13. Reprezentacja obrazu w komputerze (185)
   • 13.1. Co widzi ludzkie oko? (185)
   • 13.2. Barwa (186)
   • 13.3. Modele barw (186)
   • 13.4. Atrybuty barwy (191)
   • 13.5. Własności barwy - głębia bitowa (ang. color depth) (195)
  • Temat 14. Kompresja stratna i bezstratna (197)
   • 14.1. Kompresja bezstratna (197)
   • 14.2. Kompresja stratna (209)
  • Temat 15. Modelowanie 3D (211)
   • 15.1. Modelowanie 3D w programie Blender (211)
   • 15.2. Renderowanie obrazu i ustawienie kamery (214)
  • Temat 16. Animacje komputerowe (218)
   • 16.1. Jak powstaje animacja? (218)
   • 16.2. Animacja poklatkowa (ang. stop motion) (219)
  • Zadania do rozdziału 2. (225)

  Rozdział 3. Arkusz kalkulacyjny (227)

  • Temat 17. Zaawansowane funkcje w przykładach (227)
   • 17.1. Składnia funkcji (227)
   • 17.2. Widok funkcji (228)
   • 17.3. Funkcje generujące dane (228)
   • 17.4. Zastosowanie funkcji logicznych (230)
   • 17.5. Zastosowanie funkcji czasu (235)
   • 17.6. Zastosowanie funkcji daty (240)
   • 17.7. Zastosowanie funkcji tekstowych (246)
   • 17.8. Zastosowanie funkcji zaokrągleń (253)
  • Temat 18. Makropolecenia i VBA (256)
   • 18.1. Nagrywanie makropolecenia (256)
   • 18.2. Edycja makra w VBA (259)
   • 18.3. Zastosowanie pętli FOR w VBA (262)
   • 18.4. Zastosowanie instrukcji warunkowej w VBA (265)
   • 18.5. Formularze użytkownika i VBA (268)
  • Zadania do rozdziału 3. (272)

  Rozdział 4. Relacyjna baza danych (275)

  • Temat 19. Bazy danych i zarządzające nimi systemy (275)
   • 19.1. Rodzaje baz danych (276)
   • 19.2. Projektowanie relacyjnej bazy danych (278)
  • Temat 20. Tabele w programie Access 2013 (284)
   • 20.1. Tworzenie tabeli (284)
   • 20.2. Typy danych w tabelach (287)
   • 20.3. Podstawowe właściwości pól tabeli (291)
   • 20.4. Pole kluczowe tabeli (297)
   • 20.5. Definiowanie relacji (300)
   • 20.6. Operacje na tabelach bazy danych (306)
   • 20.7. Zmiana sposobu prezentowania danych (309)
  • Temat 21. Kwerendy - zapytania (313)
   • 21.1. Kwerendy wybierające (314)
   • 21.2. Kwerendy krzyżowe (325)
   • 21.3. Kwerendy funkcjonalne - modyfikujące (329)
  • Temat 22. Język zapytań SQL (335)
   • 22.1. Kwerenda oparta na jednej tabeli (335)
   • 22.2. Kwerenda wybierająca dane z kilku tabel (337)
   • 22.3. Sortowanie (337)
   • 22.4. Kryterium wyboru (338)
   • 22.5. Pola obliczeniowe (339)
   • 22.6. Kwerendy parametryczne (340)
   • 22.7. Kwerenda tworząca nową tabelę (340)
   • 22.8. Kwerenda krzyżowa (340)
   • 22.9. Tworzenie kwerend za pomocą instrukcji języka SQL (341)
  • Temat 23. Formularze (344)
   • 23.1. Autoformularze (344)
   • 23.2. Projektowanie formularzy (346)
  • Temat 24. Raporty (352)
  • Temat 25. Ochrona i bezpieczeństwo danych (355)
  • Zadania do rozdziału 4. (359)
    
  • Bibliografia (361)
  • Skorowidz (362)
 • Przykładowy rozdział niedostępny dla tej pozycji.

Tytuły powiązane