Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6

Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6

Danuta Zaremba
 • Liczba stron 248
 • Data wydania 2022-10-04
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-9597-8
 • Format 165x235
Cena książki: 39,90 zł
Zamówienie grupowe: Zamów
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Twoje dziecko wreszcie zrozumie matematykę!

  Matematyka nie jest łatwa, wielu uczniów uważa ją za najtrudniejszy przedmiot w szkole. Nierzadko sprawia problemy także tym, którzy jej uczą - nie jest łatwo przygotować lekcje tak, aby uczynić zrozumiałym to, co zrozumieć trudno. Autorka tej książki sama się o tym przekonała, gdy pracowała jako nauczycielka. Teraz dzieli się swoimi pomysłami, jak efektywnie uczyć matematyki w szkole podstawowej. Zawarty w proponowanych scenariuszach lekcji materiał nauczania jest określony podstawą programową nauczania matematyki w szkole podstawowej.

  Domowe lekcje matematyki to propozycja dla opiekunów, którzy chcą pomóc dzieciom w zrozumieniu matematyki. Każdej lekcji towarzyszą starannie dobrane do tematu ćwiczenia, za pomocą których autorka pokazuje, w jaki sposób rozmawiać z podopiecznym i jakie pytania mu zadawać, aby dostrzegł istotę omawianego zagadnienia. A w efekcie - zrozumiał matematykę, bo, jak twierdzi francuski filozof Alain Badiou, "bez matematyki jesteśmy ślepi".

  • Arytmetyka liczb naturalnych
  • Długość i kąty
  • Ułamki zwykłe i dziesiętne
  • Trójkąty, czworokąty i wielokąty
  • Bryły
  • Liczby ujemne i dodatnie
  • Elementy algebry

   

  Odpowiedzi do zadań dostepne są pod tym linkiem.

   

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp

  Kilka uwag o lekcjach

  1. Liczby 0, 1, 2, .

  • Lekcja 1. Przypominamy dziesiątkowy system pozycyjny
  • Lekcja 2. Zaokrąglanie liczb
  • Lekcja 3. Wprowadzamy system rzymski
  • Lekcja 4. Rysujemy oś liczbową
  • Lekcja 5. Korzystamy z własności dodawania
  • Lekcja 6. Korzystamy z własności odejmowania
  • Lekcja 7. Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w pamięci
  • Lekcja 8. Dodajemy pisemnie
  • Lekcja 9. Odejmujemy pisemnie
  • Lekcja 10. Rozwiązujemy zadania tekstowe
  • Lekcja 11. Uzasadniamy przemienność mnożenia
  • Lekcja 12. Mnożymy, dodajemy i używamy nawiasów
  • Lekcja 13. Rozdzielamy mnożenie względem dodawania i odejmowania
  • Lekcja 14. Ćwiczymy mnożenie w pamięci
  • Lekcja 15. Mnożymy wielokrotnie
  • Lekcja 16. Mnożymy przez 10
  • Lekcja 17. Mnożymy pisemnie
  • Lekcja 18. Poznajemy dwie interpretacje dzielenia
  • Lekcja 19. Ćwiczymy dzielenie w pamięci
  • Lekcja 20. Dzielimy pisemnie
  • Lekcja 21. Badamy podzielność liczby przez liczbę
  • Lekcja 22. Rozkładamy na czynniki pierwsze
  • Lekcja 23. Odkrywamy cechy podzielności przez 10, 5, 2
  • Lekcja 24. Odkrywamy cechy podzielności przez 25, 4
  • Lekcja 25. Odkrywamy cechy podzielności przez 3, 9
  • Lekcja 26. Kolejność wykonywania czterech działań
  • Lekcja 27 i dalsze. Rozwiązujemy zadania tekstowe

  2. Długość i kąty

  • Lekcja 1. Odcinki i proste
  • Lekcja 2. Mierzymy długość
  • Lekcja 3. Poznajemy podstawowe jednostki długości
  • Lekcja 4. Długość w skali
  • Lekcja 5. Mierzymy obwód
  • Lekcja 6. Poznajemy własności okręgu i koła
  • Lekcja 7. Kąty i ich rodzaje
  • Lekcja 8. Mierzymy kąty
  • Lekcja 9. Kąty przy prostych równoległych przeciętych prostą
  • Lekcja 10. Dzielimy koło na równe cześci
  • Lekcja 11. Prostokąt i kwadrat
  • Lekcja 12. Obliczamy obwód prostokąta

  3. Ułamki zwykłe

  • Lekcja 1. Sporządzamy modele ułamków
  • Lekcja 2. Wstępne ćwiczenia z ułamkami
  • Lekcja 3. Dalsze ćwiczenia z ułamkami
  • Lekcja 4. Ułamki różnych całosci
  • Lekcja 5. Ułamki na osi liczbowej
  • Lekcja 6. Porównujemy ułamki
  • Lekcja 7. Dodajemy i odejmujemy ułamki o tym samym mianowniku
  • Lekcja 8. Mnożymy i dzielimy ułamki przez liczbę naturalną
  • Lekcja 9. Ułamek jako wynik dzielenia
  • Lekcja 10. Skracamy i rozszerzamy ułamki
  • Lekcja 11. Sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika
  • Lekcja 12. Dodajemy ułamki
  • Lekcja 13. Odejmujemy ułamki
  • Lekcja 14. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamków
  • Lekcja 15. Poznajemy maszynę do mnożenia ułamków
  • Lekcja 16. Mnożymy ułamki
  • Lekcja 17. Skracamy ułamki przy mnożeniu
  • Lekcja 18. Ćwiczymy mnożenie ułamków
  • Lekcja 19. Obliczamy pole prostokąta o wymiarach ułamkowych
  • Lekcja 20. Dzielimy przez ułamek
  • Lekcja 21. Ćwiczymy dzielenie ułamków
  • Lekcja 22. Cztery działania na ułamkach
  • Lekcja 23. Ułamek liczby
  • Lekcja 24. Co to jest procent
  • Lekcja 25. Przeprowadzamy proste obliczenia procentowe

  4. Ułamki dziesiętne

  • Lekcja 1. Co to są ułamki dziesiętne
  • Lekcja 2. Postać dziesiętna ułamka
  • Lekcja 3. Porównujemy ułamki dziesiętne
  • Lekcja 4. Mnożymy i dzielimy ułamki dziesiętne przez 10, 100 itd.
  • Lekcja 5. Dodajemy ułamki dziesiętne
  • Lekcja 6. Odejmujemy ułamki dziesiętne
  • Lekcja 7. Mnożymy ułamki dziesiętne przez liczby naturalne
  • Lekcja 8. Mnożymy ułamki dziesiętne
  • Lekcja 9. Dzielimy ułamki dziesiętne przez liczby naturalne
  • Lekcja 10. Dzielimy ułamki dziesiętne
  • Lekcja 11. Ułamki dziesiętne w wyrażeniach arytmetycznych
  • Lekcja 12 i dalsze. Rozwiązujemy zadania tekstowe

  5. Trójkąty i czworokąty

  • Lekcja 1. Konstrukcja trójkąta z trzech odcinków
  • Lekcja 2. Suma kątów trójkata
  • Lekcja 3. Suma kątów wielokąta
  • Lekcja 4. Trójkąty równoboczne i trójkąty równoramienne
  • Lekcja 5. Wysokość trójkata
  • Lekcja 6. Rodzaje czworokątów
  • Lekcja 7. Szukamy osi symetrii czworokątów
  • Lekcja 8. Przękatne równoległoboku i rombu

  6. Pole wielokąta

  • Lekcja 1. Co to jest pole prostokąta
  • Lekcja 2. Poznajemy standardowe jednostki pola
  • Lekcja 3. Obliczamy pole prostokąta
  • Lekcja 4. Obliczamy pole równoległoboku
  • Lekcja 5. Obliczamy pole trójkąta
  • Lekcja 6. Obliczamy pole dowolnego wielokąta, w tym pole trapezu

  7. Bryły

  • Lekcja 1. Poznajemy prostopadłościan
  • Lekcja 2. Sporządzamy siatkę prostopadłościanu
  • Lekcja 3. Obliczamy pole powierzchni prostopadłościanu
  • Lekcja 4. Obliczamy objętość prostopadłościanu
  • Lekcja 5. Poznajemy standardowe jednostki objętosci
  • Lekcja 6. Poznajemy graniastosłupy
  • Lekcja 7. Poznajemy ostrosłupy
  • Lekcja 8. Poznajemy bryły obrotowe

  8. Liczby dodatnie i ujemne

  • Lekcja 1. Liczby ze znakami
  • Lekcja 2. Dodajemy
  • Lekcja 3. Odejmujemy
  • Lekcja 4. Mnożymy i dzielimy
  • Lekcja 5. Ćwiczenia rachunkowe
  • Lekcja 6. Obliczamy wartości wyrażeń arytmetycznych

  9. Elementy algebry

  • Lekcja 1. Posługujemy się literami
  • Lekcja 2. Ćwiczenia z wyrażeniami algebraicznymi
  • Lekcja 3. Układamy wyrażenia algebraiczne do tekstu
  • Lekcja 4. Poznajemy równania
  • Lekcja 5. Rozwiązujemy równania
  • Lekcja 6. Stosujemy równania do rozwiązywania zadań tekstowych

Tytuły powiązane