Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8

Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8

Danuta Zaremba
 • Liczba stron 216
 • Data wydania 2022-10-04
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-9388-2
 • Format 165x235
Cena książki: 39,90 zł
Zamówienie grupowe: Zamów
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Twoje dziecko wreszcie zrozumie matematykę!

  Matematyka z natury rzeczy nie jest łatwa. Dla wielu to najtrudniejszy przedmiot w szkole. Sprawia problemy nie tylko uczniom, ale także tym, którzy jej uczą. Niełatwo przygotować lekcje tak, aby uczynić zrozumiałym to, co trudno zrozumieć. Autorka przekonała się o tym w czasie swojej pracy jako nauczycielka, a teraz swoimi pomysłami dzieli się z czytelnikami, proponując scenariusze lekcji w szkole podstawowej. Zgromadzony tu materiał nauczania jest zgodny z podstawą programową nauczania matematyki w szkole podstawowej.

  Domowe lekcje matematyki to propozycja dla opiekunów, którzy chcą pomóc dzieciom w nauce tego przedmiotu. Każdej lekcji towarzyszą starannie dobrane do danego tematu ćwiczenia, za pomocą których autorka pokazuje, w jaki sposób rozmawiać z podopiecznym i jakie pytania mu zadawać, aby dostrzegł istotę omawianego zagadnienia. A w efekcie - zrozumiał matematykę, bo, jak twierdzi francuski filozof Alain Badiou, „bez matematyki jesteśmy ślepi”

  • Potęgi i pierwiastki
  • Równania i wyrażenia algebraiczne
  • Przystawanie i symetria
  • Twierdzenie Pitagorasa
  • Obwód, pole i objętość
  • Proporcjonalność i obliczenia procentowe
  • Układ współrzędnych na płaszczyźnie
  • Graficzne przedstawianie danych
  • Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

  Odpowiedzi do zadań dostepne są pod tym linkiem.

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp

  Kilka uwag o lekcjach

  1. Potęgi

  • Lekcja 1. Wprowadzamy pojęcie potęgi
  • Lekcja 2. Potęgowanie w wyrażeniach arytmetycznych
  • Lekcja 3. Mnożenie potęg o tej samej podstawie
  • Lekcja 4. Dzielenie potęg o tej samej podstawie
  • Lekcja 5. Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku

  2. Pierwiastki

  • Lekcja 1. Co to jest pierwiastek kwadratowy
  • Lekcja 2. Co to jest pierwiastek sześcienny
  • Lekcja 3. Ogólne pojęcie pierwiastka
  • Lekcja 4. Własności pierwiastków
  • Lekcja 5. Własności pierwiastków - ciąg dalszy

  3. Wyrażenia algebraiczne

  • Lekcja 1. Przykłady wyrażeń algebraicznych
  • Lekcja 2. Nawiasy w wyrażeniach algebraicznych
  • Lekcja 3. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
  • Lekcja 4. Trzecie znaczenie symbolu ,,-''
  • Lekcja 5. Własności liczb przeciwnych
  • Lekcja 6. Zmiana kolejności wyrazów w sumach algebraicznych
  • Lekcja 7. Minus przed nawiasem w wyrażeniach algebraicznych
  • Lekcja 8. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
  • Lekcja 9. Redukcja wyrazów podobnych
  • Lekcja 10. Ćwiczenie redukcji wyrazów podobnych
  • Lekcja 11. Rozdzielność mnożenia w wyrażeniach algebraicznych
  • Lekcja 12. Mnożenie sum algebraicznych
  • Lekcja 13. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych

  4. Równania

  • Lekcja 1. Zapisywanie tekstu za pomocą wyrażeń algebraicznych
  • Lekcja 2. Równania
  • Lekcja 3. Rozwiązywanie równań
  • Lekcja 4. Równania z ułamkami
  • Lekcja 5. Zadania tekstowe

  5. Przystawanie i symetria

  • Lekcja 1. Cechy przystawania trójkątów
  • Lekcja 2. Cechy przystawania trójkątów - ćwiczenia
  • Lekcja 3. Przykłady zastosowań cech przystawania trójkątów
  • Lekcja 4. Symetria osiowa
  • Lekcja 5. Symetralna odcinka
  • Lekcja 6. Dwusieczna kąta
  • Lekcja 7. Symetria środkowa
  • Lekcja 8. Wielokąty foremne

  6. Twierdzenie Pitagorasa

  • Lekcja 1. Twierdzenie Pitagorasa
  • Lekcja 2. Twierdzenie Pitagorasa - ciąg dalszy
  • Lekcja 3. Geometryczna interpretacja twierdzenia Pitagorasa
  • Lekcja 4. Pierwiastek kwadratowy
  • Lekcja 5. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
  • Lekcja 6. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa - ciąg dalszy
  • Lekcja 7. Ekierki, czyli szczególne trójkąty prostokątne

  7. Obwód i pole

  • Lekcja 1. Obwód wielokąta
  • Lekcja 2. Pole prostokąta
  • Lekcja 3. Pole trójkąta
  • Lekcja 4. Pole równoległoboku
  • Lekcja 5. Pole trapezu
  • Lekcja 6. Obwód koła
  • Lekcja 7. Pole koła

  8. Graniastosłupy i ostrosłupy

  • Lekcja 1. Graniastosłupy
  • Lekcja 2. Pole powierzchni graniastosłupa
  • Lekcja 3. Objętość graniastosłupa
  • Lekcja 4. Obliczanie objętości graniastosłupa
  • Lekcja 5. Objętość graniastosłupa w jednostkach standardowych
  • Lekcja 6. Ostrosłupy
  • Lekcja 7. Pole powierzchni ostrosłupa
  • Lekcja 8. Objętość ostrosłupa
  • Lekcja 9. Trójkąty prostokątne w ostrosłupie

  9. Obliczenia procentowe

  • Lekcja 1. Przypomnienie wiadomości o procentach
  • Lekcja 2. Obliczanie procentu z kalkulatorem
  • Lekcja 3. Obliczenia procentowe - obniżki i podwyżki
  • Lekcja 4. Znamy pewien procent liczby, a obliczamy inny
  • Lekcja 5. Obliczenia procentowe na co dzień
  • Lekcja 6. Ile to procent? - obliczenia w pamięci
  • Lekcja 7. Ile to procent? - obliczenia z kalkulatorem
  • Lekcja 8. O ile procent mniej? O ile procent więcej?

  10. Proporcjonalność

  • Lekcja 1. Proporcjonalność prosta
  • Lekcja 2. Proporcje
  • Lekcja 3. Podział w danym stosunku
  • Lekcja 4. Proporcjonalność odwrotna

  11. Układ współrzednych na płaszczyznie

  • Lekcja 1. Współrzędne punktu
  • Lekcja 2. Długość odcinka łączącego dwa punkty
  • Lekcja 3. Środek odcinka o danych końcach

  12. Graficzne przedstawianie danych

  • Lekcja 1. Od tabeli do diagramu słupkowego
  • Lekcja 2. Od diagramu słupkowego do wykresu
  • Lekcja 3. Wykresy w układzie współrzędnych
  • Lekcja 4. Diagramy kołowe

  13. Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobienstwa

  • Lekcja 1. Iloma sposobami.?
  • Lekcja 2. Losujemy
  • Lekcja 3. Rzucamy monetą i kostką

Tytuły powiązane