Informatyka Europejczyka. Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie III

Informatyka Europejczyka. Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie III

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Tomasz Francuz
 • Liczba stron 296
 • Data wydania 2011-02-28
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-246-2848-3
 • Format 168x237
Cena książki: 39,90 zł
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • "Informatyka Europejczyka. Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie III" to książka, która pozwoli Ci znakomicie przygotować się do najważniejszego egzaminu w życiu – matury.

  Nie powiela ona materiału z podręcznika do informatyki, ale raczej oferuje pomoc w określeniu i opanowaniu tematów, których znajomość jest niezbędna do tego, żeby bez trudu poradzić sobie na egzaminie maturalnym.

  Jeśli dobrze poznasz zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i praktycznej, będziesz mógł zorientować się we własnych mocnych stronach i uzupełnić luki w wykształceniu. Nie bez znaczenia jest także i to, że wszystkim zagadnieniom towarzyszą zadania maturalne z lat poprzednich — to pozwoli Ci wyrobić sobie zdanie o ich poziomie trudności i sposobie myślenia ich autorów.

  Książka została podzielona na trzy części: "Systemy i sieci komputerowe", "Algorytmy i techniki programowania" oraz "Programy użytkowe". Zadania związane z każdą z nich na 100% pojawią się na egzaminie.

  Szczególną uwagę poświęcono tu tematom najtrudniejszym — algorytmice i programowaniu. Dwie pozostałe, łatwiejsze części, autorzy potraktowali nieco bardziej skrótowo, ale nie pominęli w nich żadnej z najważniejszych kwestii. Ponadto, przygotowali dla Ciebie pewną niespodziankę — całkowicie zrezygnowali z posługiwania się mało przydatnym poza szkołą językiem Pascal i zastąpili go językiem C, mającym obowiązywać na maturze od roku 2012.

  Zdaj maturę koncertowo!

  Sięgnij po nowoczesne, znakomite uzupełnienie podręczników:

  • Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Część I
  • Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Część II

   

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

  • Wstęp (9)

  Część I Systemy i sieci komputerowe (11)

  Rozdział 1. Budowa i działanie komputera PC (13)

  • Wprowadzenie (14)
  • Architektura von Neumanna (17)
  • Architektura harwardzka (18)
  • Budowa komputera (19)
   • Fizyczna i logiczna budowa dysku twardego (25)
   • Macierze RAID (27)
  • Systemy operacyjne (29)
   • Zadania systemu operacyjnego (30)
   • Podstawowe cechy systemów operacyjnych (31)
   • Systemy Microsoft Windows (32)
   • Systemy GNU/Linux (34)

  Rozdział 2. Sieci komputerowe (37)

  • Słownik pojęć i terminów (38)
  • Topologie sieci komputerowych (42)
   • Magistrala (42)
   • Gwiazda (43)
   • Pierścień (43)
   • Topologia pełnych połączeń (44)
   • Topologia gwiazda-magistrala (44)
  • Technologie sieciowe (45)
   • Ethernet (45)
   • Token Ring (45)
   • ATM (46)
   • FDDI (47)
   • Frame Relay (48)
  • Model OSI (48)
   • Stos protokołów TCP/IP jako implementacja modelu OSI (50)
   • Protokoły zdalnego dostępu (52)
  • Adresowanie IPv4 (54)
   • Klasy adresów (54)
   • Adresowanie CIDR (56)
   • Przekształcenie adresów IPv4 na postać binarną (57)
   • Podział sieci na podsieci (58)
   • Adresowanie w sieciach IPv4 (58)
  • Gniazda - mechanizm identyfikowania aplikacji (60)
  • Usługi nazewnicze (60)
  • Internet (61)
   • Usługi internetowe (62)
   • Wyszukiwanie informacji w internecie (69)

  Rozdział 3. Zasady pracy z komputerem (73)

  • Bezpieczeństwo systemów komputerowych (74)
   • Zmiana paradygmatu (75)
   • Zagrożenia (79)
   • Haker (89)
  • Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej (89)
   • Rozwój praw autorskich (90)
   • Legalność oprogramowania (94)

  Część II Algorytmy i techniki programowania (97)

  Rozdział 4. Wprowadzenie do algorytmiki (99)

  • Algorytm (100)
  • Poprawność algorytmów (102)
  • Trzy proste algorytmy (102)
   • Warunek prostokątności trójkąta (103)
   • Rozwiązywanie równań kwadratowych (104)
   • Parzystość liczb (105)
  • Iteracja i rekurencja (107)
   • Iteracja (107)
   • Rekurencja (109)
  • Przykładowe zadania (111)
   • Obliczanie silni metodą rekurencyjną (111)
   • Obliczanie silni metodą iteracyjną (113)
   • Rozdział mandatów metodą d'Hondta (114)
   • Obliczanie elementów ciągu Fibonacciego metodą rekurencyjną (117)
   • Obliczanie elementów ciągu Fibonacciego metodą iteracyjną (119)
   • Zmiana podstawy zapisu liczb (119)
   • Wyszukiwanie najmniejszych i największych wartości zbioru (121)
   • Wyszukiwanie wartości średniej (121)
   • Wyszukiwanie wszystkich podzielników liczby naturalnej (122)
   • Poszukiwanie liczb pierwszych (122)
   • Dodawanie i odejmowanie liczb o dowolnej długości (125)
  • Analiza sprawności algorytmów (127)
   • Złożoność obliczeniowa (128)
   • Optymalizacja (131)

  Rozdział 5. Arytmetyka komputera (135)

  • Systemy: dwójkowy, dziesiętny, szesnastkowy (136)
  • Reprezentacja liczb w pamięci komputera (138)
  • Algebra Boole'a (141)

  Rozdział 6. Typy danych i ich reprezentacja w pamięci komputera (145)

  • Stałe (146)
  • Zmienne (147)
   • Typy proste (148)
   • Typy złożone (150)

  Rozdział 7. Operacje wejścia-wyjścia (161)

  • Dane zewnętrzne (162)
  • Pobieranie danych od użytkownika (163)
  • Wyświetlanie wyników (165)
  • Podstawowe operacje na plikach (166)
   • Otwieranie i zamykanie plików (166)
   • Dostęp blokowy do danych (169)
   • Pozycjonowanie wskaźnika odczytu pliku (171)
   • Dostęp do pliku (171)
   • Wyszukiwanie informacji w pliku (172)

  Rozdział 8. Sterowanie wykonaniem programu (177)

  • Dane zewnętrzne (178)
  • Operatory arytmetyczne (179)
  • Operatory porównań (179)
  • Operatory logiczne (180)
  • Operatory bitowe (180)
  • Kolejność operatorów (182)
  • Instrukcje sterujące (183)
   • Instrukcja if (183)
   • Instrukcja switch (184)
   • Pętla while (185)
   • Pętla do..while (185)
   • Pętla for (186)
   • Instrukcja break (186)
   • Instrukcja continue (186)
   • Instrukcja skoku goto (187)

  Rozdział 9. Przykładowe zadania (189)

  • Metody numeryczne (190)
   • Szukanie miejsc zerowych funkcji metodą numeryczną (191)
   • Wyznaczanie pól powierzchni figur (194)
  • Sortowanie i przeszukiwanie (199)
   • Algorytmy sortowania (199)
   • Algorytmy przeszukiwania (208)

  Część III Programy użytkowe (229)

  Rozdział 10. Arkusz kalkulacyjny (231)

  • Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel 2007/2010 (232)
   • Wprowadzanie danych (232)
   • Formatowanie (233)
   • Sortowanie (234)
   • Filtrowanie (234)
  • Formuły (235)
   • Formuły warunkowe (239)
   • Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą (239)
  • Symulacje (241)
  • Wykresy (242)

  Rozdział 11. Relacyjne bazy danych (247)

  • Tabele jako zbiory danych (248)
   • Kolumny mają niepowtarzalne nazwy i zawierają określone typy danych (249)
   • Wiersze powinny być unikatowe (249)
   • Kolejność kolumn nie ma znaczenia (250)
   • Kolejność wierszy nie ma znaczenia (251)
  • Bazy danych (251)
   • Trzy modele baz danych: relacyjny, obiektowy i jednorodny (251)
   • Praca z plikami baz danych programu Access 2010 (255)
  • Założenia relacyjnego modelu baz danych (256)
   • Postulaty Codda dotyczące struktury danych (256)
   • Postulaty Codda dotyczące przetwarzania danych (257)
   • Postulaty Codda dotyczące integralności danych (257)
   • Relacje (258)
   • Normalizacja (259)
  • Projektowanie i tworzenie baz danych (260)
   • Definiowanie encji (260)
   • Definiowanie atrybutów (263)
   • Definiowanie relacji (264)

  Rozdział 12. Strukturalny język zapytań (267)

  • Cechy języka SQL (268)
   • Przetwarzanie zbiorów a przetwarzanie pojedynczych danych (268)
   • Język deklaratywny a język proceduralny (269)
   • Język interpretowany a język kompilowany (270)
   • Logika klasyczna a logika trójwartościowa (271)
  • Składnia języka SQL (272)
   • Identyfikatory (272)
   • Literały (273)
   • Operatory (273)
   • Słowa kluczowe (274)
   • Komentarze (274)
  • Standardy języka SQL (274)
  • Zapytania (276)
   • Instrukcja SELECT (276)
   • Klauzula WHERE (280)
   • Klauzula TOP (282)
   • Łączenie tabel i wyników zapytań (283)
   • Grupowanie wierszy (288)
  • Kwerendy programu Access (290)
 • Przykładowy rozdział niedostępny dla tej pozycji.

Tytuły powiązane