Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II)

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II)

Danuta Korman, Grażyna Zawadzka
 • Liczba stron 64
 • Data wydania 2013-03-08
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-246-2825-4
 • Format 122x194
Cena książki: 10,90 zł
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Równania i wyzwania

  Nauczanie na etapie ponadgimnazjalnym wiąże się nie tylko z przekazywaniem i utrwalaniem wiedzy, ale także, a może przede wszystkim, z pomocą w wyborze kierunku studiów odpowiedniego dla każdego z wychowanków. Program z serii Informatyka Europejczyka kładzie szczególny nacisk na podejście algorytmiczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem komputera. Na tym poziomie każdy z uczniów powinien już umieć wyszukiwać, gromadzić i przetwarzać informacje oraz komunikować się za pomocą nowoczesnych technologii. Właśnie to pokolenie odpowiedzialne będzie za współtworzenie zasobów sieci internetowej, dlatego nie możecie Państwo pominąć tematów odnoszących się do oceny zagrożeń i ograniczeń związanych z rozwojem wirtualnego świata.

  Program Informatyka Europejczyka wraz z poradnikiem metodycznym, podręcznikami i płytami CD pomoże Państwu zorganizować zajęcia w taki sposób, by każdy uczestniczący w nich uczeń zdobył wiedzę pozwalającą z sukcesem ukończyć naukę informatyki w szkole ponadgimnazjalnej oraz sprostać wymogom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

  Z programem nauczania Informatyka Europejczyka Państwa lekcje:

  • będą świetnie zorganizowane i ciekawe,
  • zaktywizują uczniów dzięki atrakcyjnym metodom przekazywania wiedzy,
  • utrzymają wysoki poziom merytoryczny,
  • doskonale przygotują młodzież do egzaminu maturalnego i każdych studiów wyższych.

  Komplet materiałów z serii Informatyka Europejczyka pozwala uczniom zdobywać wiedzę poprzez praktykę, a nauczycielom ułatwia przekazywanie nowych treści w interesujący i niebanalny sposób. Helion, największe wydawnictwo informatyczne w Polsce, teraz pomaga zgłębić tajemnice świata komputerów także pokoleniu przyszłych specjalistów.

  Wciśnij Enter i do dzieła!


  Książki wchodzące w skład zestawu edukacyjnego Informatyka Europejczyka dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony (Wydanie II):

  Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część 1 (Wydanie II) Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część 2 (Wydanie II) Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) Informatyka Europejczyka. Koło informatyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

   
 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • 1. Informatyka na różnych poziomach nauczania (5)

  2. Charakterystyka i założenia programu (7)

  3. Podstawa programowa przedmiotu informatyka. IV etap edukacyjny - zakres rozszerzony (11)

  • 3.1. Cele kształcenia - wymagania ogólne (11)
  • 3.2. Treści nauczania - wymagania szczegółowe (11)

  4. Cele kształcenia i wychowania (16)

  • 4.1. Cele edukacyjne (17)
  • 4.2. Cele wychowawcze (22)

  5. Procedury osiągania celów (23)

  • 5.1. Osiąganie celów edukacyjnych (23)
  • 5.2. Propozycje metod nauczania (24)
  • 5.3. Osiąganie celów wychowawczych (26)

  6. Zadania szkoły w zakresie edukacji informatycznej (27)

  • 6.1. Baza sprzętowa - wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej (28)
  • 6.2. Oprogramowanie (28)

  7. Ramowy plan nauczania (29)

  8. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia uczniów (31)

  • 8.1. Algorytmika (31)
  • 8.2. Programowanie (40)
  • 8.3. Bazy danych (44)
  • 8.4. Multimedia i grafika komputerowa (48)
  • 8.5. Systemy operacyjne i sieci komputerowe (50)
  • 8.6. Kierunki rozwoju technologii informatycznych oraz aspekty etyczne, prawne i społeczne w zastosowaniach informatyki (53)

  9. Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów (54)

  • 9.1. Metody oceniania osiągnięć edukacyjnych (54)
  • 9.2. Kryteria oceniania (58)

  10. Zakres możliwych modyfikacji programu nauczania (61)