Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Wiesław Rychlicki
 • Liczba stron 320
 • Data wydania 2011-09-30
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-246-3210-7
 • Format 168x237
Cena książki: 69,00 zł
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • "Wędrówka do źródła kodu"

  Popularna definicja programowania określa je jako "proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych".

   

  Wspomniany kod źródłowy może być napisany w różnych językach programowania, z użyciem określonych reguł. Każdy z języków pozwala na wykorzystanie odpowiednich stylów programowania, a wybór konkretnego języka może zależeć od indywidualnych upodobań, polityki firmy lub funkcji, jakie końcowa aplikacja ma realizować. W zasadzie nie istnieje odpowiedź na pytanie, który z języków jest najlepszy.

  Dlatego w tej książce nie znajdziesz typowego abecadła. Zapoznasz się za to z danym problemem, a następnie programem komputerowym służącym do jego rozwiązania. Jeśli chcesz wreszcie rozpocząć przygodę z programowaniem i nawiązać dialog ze swoim komputerem, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! Różnorodne obliczenia, mniej lub bardziej skomplikowane, znane Ci z lekcji matematyki lub nieznacznie wykraczające poza program nauczania, stanowią tutaj podstawę do zdobywania informacji na temat programowania w wybranych językach.

  Wybrane zadania zaprezentowane są w popularnych językach programowania: Pascal, C i C++. Stosowane algorytmy wymagają także sięgnięcia po różne funkcje matematyczne, dostępne standardowo w bibliotekach języków programowania oraz konstruowane na podstawie wzorów.

  Zostań informatycznym poliglotą. Programuj każdego dnia!

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp (6)

  Rozdział 1. Podstawowe pojęcia, czyli mały elementarz... (9)

  • Co wiemy o liczbach? (9)
  • Systemy zapisu liczb (16)
  • Od problemu do programu... - słownik początkującego programisty (21)
  • Kilka zdań o językach programowania (27)
  • Pierwszy program - klasyczne przykłady w popularnych językach (32)
  • Edycja, kompilacja i uruchomienie programu (36)

  Rozdział 2. Proste obliczenia - pola i obwody figur geometrycznych (40)

  • Programy o strukturze liniowej (40)
  • Instrukcje warunkowe i sprawdzanie poprawności danych (49)
  • Pętle, czyli powtarzanie sekwencji wykonywanych czynności (52)
  • Porównania, operatory logiczne i budowanie warunków złożonych (59)
  • Stosowanie wybranych funkcji matematycznych i definiowanie własnych funkcji (70)

  Rozdział 3. Podejmowanie decyzji, czyli nieco więcej o instrukcjach warunkowych (75)

  • Różne przypadki w prostych równaniach (75)
  • Algorytm rozwiązywania równania kwadratowego (79)
  • Rozwiązywanie równań wyższych stopni (85)
  • Wybór jednej z wielu opcji... (98)
  • Dialog programu z użytkownikiem - dane tekstowe (106)

  Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic (112)

  • Pętle o stałej liczbie powtórzeń - przykłady tablicowania funkcji (112)
  • Pętle ze sprawdzaniem warunku na końcu (120)
  • Pętla ze sprawdzaniem warunku na początku (123)
  • Która pętla lepsza, czyli krótkie porównanie instrukcji (124)
  • Przerywanie działania pętli (127)

  Rozdział 5. Budujemy własne funkcje i procedury (131)

  • Zmienne globalne i lokalne (131)
  • Przekazywanie danych do procedur i funkcji, zwracanie wyników (132)
  • Obliczanie potęg o wykładniku całkowitym (142)
  • Konwersja jednostek miary kątów (145)
  • Funkcje trygonometryczne i funkcje do nich odwrotne (151)
  • To się jeszcze może przydać, czyli jak stworzyć własny moduł lub bibliotekę (156)

  Rozdział 6. Funkcje i procedury rekurencyjne (163)

  • Kilka funkcji znanych ze szkoły (163)
  • Symbol Newtona i trójkąt Pascala (168)
  • Algorytm Euklidesa - wersja rekurencyjna (170)
  • Liczby Fibonacciego (172)
  • Koniec świata i wieże Hanoi (173)
  • Rekurencja zamiast iteracji... (174)

  Rozdział 7. Liczby w matematyce i komputerze (178)

  • Liczby naturalne i całkowite (178)
  • Ułamki zwykłe - cztery podstawowe działania (187)
  • Ułamki łańcuchowe (196)
  • Liczby zmiennoprzecinkowe (199)

  Rozdział 8. Strukturalne typy danych - tablice i rekordy (208)

  • Działania na tekstach - łańcuchowy typ danych (208)
  • Tablicowe typy danych - tablice jedno- i wielowymiarowe (217)
  • Rekordy i struktury (223)
  • Tablica struktur (232)

  Rozdział 9. Liczby niewymierne i ich przybliżenia dziesiętne (236)

  • Pierwiastek drugiego stopnia z 2 (236)
  • Sposoby obliczania pierwiastków drugiego stopnia (245)
  • Obliczanie pierwiastków trzeciego stopnia (247)
  • Obliczanie pierwiastków wyższych stopni (251)
  • Złoty podział odcinka, liczba ? i ciąg Fibonacciego (252)
  • Rozwinięcie dziesiętne liczby pi (258)
  • Podstawa logarytmu naturalnego - liczba e (265)

  Rozdział 10. Ciągi i szeregi liczbowe (268)

  • Sumowanie wyrazów ciągu liczbowego (268)
  • Rozwinięcie funkcji w szereg liczbowy - szeregi funkcyjne (276)

  Rozdział 11. Podstawowe operacje na plikach (287)

  • Zapisywanie i odczytywanie plików tekstowych (287)
  • Sformatowane dane liczbowe w plikach tekstowych (295)
  • Zapisywanie danych liczbowych w plikach binarnych (298)
  • Modyfikacja danych w pliku binarnym (305)

  Rozdział 12. Co dalej? (312)

  Bibliografia (314)

  Skorowidz (315)

Tytuły powiązane