Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Jolanta Pokorska
 • Liczba stron 296
 • Data wydania 2012-09-11
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-246-6510-5
 • Format 168x237
Cena książki: 37,95 zł
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Numer dopuszczenia MEN: 50/2013


  Technik informatyk nie jest zwykłym użytkownikiem komputerów. Jeśli uczeń wybiera szkołę o takim profilu, z czasem staje się prawdziwym komputerowym ekspertem.

  Kwalifikacja E.14. dotyczy tematów związanych z tworzeniem aplikacji internetowych oraz projektowaniem i tworzeniem baz danych. Pierwszy podręcznik z tej serii zawierał wiedzę z zakresu projektowania i tworzenia stron internetowych. Drugi, Tworzenie baz dancyh i administrowanie bazami, wyjaśnia zasady projektowania baz danych i zarządzania tymi bazami. Podręcznik jest zgodny z najnowszą podstawą programową. Dzięki realizacji zawartych w nim zadań uczniowie zaczną bez problemu identyfikować terminy związane z relacyjnymi bazami danych, będą stosować zasady normalizacji tabel oraz poznają funkcje programu MS Access. Przyszli technicy informatycy poznają pojęcia związane z architekturą systemów bazodanowych. Nauczą się także instalować i konfigurować serwery baz danych oraz nimi zarządzać. Informacje dotyczące języka SQL ułatwią im tworzenie bazy danych oraz pozwolą na odczytywanie i modyfikowanie zawartych w niej danych, a także kontrolowanie dostępu do nich. Uczniowie zapoznają się też z zasadami stosowania transakcji, procedur składowych oraz wyzwalaczy. Podręcznik składa się z sześciu części, a jego budowa pozwala na realizowanie treści programowych w sposób wybrany przez nauczyciela.

  „Technik Informatyk” to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

  W skład zestawu „Technik Informatyk” wchodzą także:

  Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

  Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

  Kwalifikacja E.14. Tworzenie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 1

  Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk . Część 3

  Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy świetnie poradzą sobie z trudnymi zadaniami w świecie współczesnej informatyki.Według nowych przepisów, aby otrzymać tytuł technika informatyka, należy potwierdzić trzy kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie - to niewątpliwe wyzwanie i dla adeptów nauki o komputerach, i dla pedagogów. Ta książka pozwoli zarówno przygotować się do egzaminów, jak i uzykać wiedzę i umiejętności oczekiwane na rynku pracy lub przydatne w przyszłej pracy.

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp

  CZĘŚC 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

  ROZDZIAŁ 1. Zasady projektowania relacyjnych baz danych

  • 1.1. Wprowadzenie do baz danych
  • 1.2. Modele baz danych
  • 1.3. Relacyjny model danych
  • 1.4. Projektowanie bazy danych

  ROZDZIAŁ 2. Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access

  • 2.1. Obiekty programu Access
  • 2.2. Tabela jako podstawowa forma organizacji danych
  • 2.3. Defniowanie wyrażeń w Accessie
  • 2.4. Kwerendy
  • 2.5. Formularze
  • 2.6. Raporty
  • 2.7. Moduły
  • 2.8. Ochrona danych
  • 2.9. Język SQL w programie Access

  ROZDZIAŁ 3. Systemy baz danych

  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Architektura systemu baz danych
  • 3.3. Baza danych
  • 3.4. System zarządzania bazą danych

  ROZDZIAŁ 4. Serwery bazodanowe

  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Serwer MySQL
  • 4.3. MS SQL Server

  ROZDZIAŁ 5. SQL - strukturalny język zapytań

  • 5.1. Wprowadzenie
  • 5.2. Standardy języka SQL
  • 5.3. Składnia języka SQL
  • 5.4. Język defniowania danych (DDL)
  • 5.5. Manipulowanie danymi (DML)
  • 5.6. Łączenie tabel
  • 5.7. Więzy integralności
  • 5.8. Łączenie wyników zapytań
  • 5.9. Podzapytania
  • 5.10. Transakcje
  • 5.11. Współbieżność
  • 5.12. Widoki
  • 5.13. Indeksy
  • 5.14. T -SQL
  • Załącznik 1. Tabele wchodzące w skład

  ROZDZIAŁ 6. Administrowanie serwerami baz danych

  • 6.1. Wprowadzenie
  • 6.2. MS SQL Server
  • 6.3. Prawa dostępu do serwera
  • 6.4. Replikacja bazy danych
  • 6.5. Kopie bezpieczeństwa
  • 6.6. Import i eksport danych
  • 6.7. Udostępnianie zasobów w sieci
  • 6.8. MySQL
  • 6.9. Narzędzia administracyjne
  • 6.10. Prawa dostępu do serwera
  • 6.11. Replikacja bazy danych
  • 6.12. Kopie bezpieczeństwa
  • 6.13. Eksport i import danych
  • 6.14. Udostępnianie zasobów
  • 6.15. Optymalizacja wydajności SZBD

  Skorowidz

Tytuły powiązane