Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 3. Tworzenie i administrowanie bazami danych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 3. Tworzenie i administrowanie bazami danych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Jolanta Pokorska
 • Liczba stron 280
 • Data wydania 2019-09-04
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-4863-9
 • Format 165x235
Cena książki: 39,90 zł
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Technik informatyk to nie tylko tytuł uzyskany po ukończeniu szkoły średniej, ale i zawód będący przepustką do kariery. Dzięki solidnej podstawie teoretycznej i bieżącym uaktualnieniom podręcznika uczniowie - już jako absolwenci - łatwo nawiążą współpracę z firmami informatycznymi, także tymi, które specjalizują się w tworzeniu baz danych i administrowaniu nimi. Autorka książki opracowała pozycję na wysokim poziomie merytorycznym, z licznymi przykładami i zadaniami umożliwiającymi praktyczne zastosowanie podanych informacji.

  Budowa podręcznika i poszczególnych rozdziałów pozwala na realizację treści programowych w sposób wybrany przez nauczyciela oraz na samodzielną pracę ucznia. Książka porusza pięć głównych zagadnień, ułożonych w logicznie rozplanowanych rozdziałach. Na początek uczeń przyswoi zasady projektowania relacyjnych baz danych, opanuje dotyczące ich słownictwo i dowie się, w jakich sytuacjach są one stosowane. Następnie pozna program MS Access, służący do tworzenia lokalnych baz danych i zarządzania nimi. W rozdziale trzecim zgłębi tematykę architektury systemów baz danych. Nauczy się instalować i konfigurować systemy bazodanowe, również te używane do zarządzania bazami danych. Kolejną część podręcznika poświęcono strukturalnemu językowi zapytań SQL i jego roli w pracy z bazami danych. Na koniec omówiono temat administrowania bazami danych, zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz kontroli ustawień dostępu, a także tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania utraconych danych.

  Technik Informatyk to charakteryzujący się wysoką jakością kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

  W skład zestawu do nauki w ramach kwalifikacji EE.09 wchodzą także:
  - Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 1. Tworzenie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
  - Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 2. Programowanie aplikacji. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
  - Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 4. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

  Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomoże zdać egzamin zawodowy i uzyskać umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy.

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp (5)

  Rozdział 1. Zasady projektowania relacyjnych baz danych (7)

  • 1.1. Wprowadzenie do baz danych (7)
  • 1.2. Modele baz danych (8)
  • 1.3. Relacyjny model danych (11)
  • 1.4. Projektowanie bazy danych (18)
  • 1.5. Cechy relacyjnej bazy danych (46)
  • 1.6. Pytania i zadania (49)

  Rozdział 2. Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access (51)

  • 2.1. Wprowadzenie (51)
  • 2.2. Środowisko pracy programu Access (52)
  • 2.3. Tabela jako podstawowa forma organizacji danych (53)
  • 2.4. Definiowanie wyrażeń w Accessie (68)
  • 2.5. Kwerendy (73)
  • 2.6. Formularze (87)
  • 2.7. Raporty (112)
  • 2.8. Moduły (116)
  • 2.9. Pytania i zadania (116)

  Rozdział 3. Systemy zarządzania bazą danych (119)

  • 3.1. Wprowadzenie (119)
  • 3.2. Serwery bazodanowe (122)
  • 3.3. Pytania i zadania (136)

  Rozdział 4. SQL - strukturalny język zapytań (139)

  • 4.1. Wprowadzenie (139)
  • 4.2. Standardy języka SQL (139)
  • 4.3. Składnia języka SQL (140)
  • 4.4. Język definiowania danych (DDL) (145)
  • 4.5. Język manipulowania danymi (DML) (160)
  • 4.6. Instrukcja SELECT (164)
  • 4.7. Łączenie tabel (176)
  • 4.8. Więzy integralności (MS SQL) (182)
  • 4.9. Łączenie wyników zapytań (187)
  • 4.10. Podzapytania (189)
  • 4.11. Widoki (perspektywy) (196)
  • 4.12. Indeksy (198)
  • 4.13. Transakcje (199)
  • 4.14. Współbieżność (204)
  • 4.15. T-SQL (211)
  • 4.16. Pytania i zadania (224)

  Rozdział 5. Administrowanie serwerami baz danych (233)

  • 5.1. Wprowadzenie (233)
  • 5.2. MS SQL Server (234)
  • 5.3. Prawa dostępu do serwera (240)
  • 5.4. Kopie bezpieczeństwa (246)
  • 5.5. Import i eksport danych (250)
  • 5.6. MySQL (253)
  • 5.7. Prawa dostępu do serwera (256)
  • 5.8. Kopie bezpieczeństwa (261)
  • 5.9. Import i eksport danych (264)
  • 5.10. Optymalizacja wydajności SZBD (266)
  • 5.11. Pytania i zadania (271)

  Bibliografia (273)

  Skorowidz (274)

Tytuły powiązane