Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3. Lokalne sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3. Lokalne sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Artur Rudnicki, Jarosław Orczykowski
 • Liczba stron 312
 • Data wydania 2020-09-07
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-5901-7
 • Format 165x235
Cena książki: 49,90 zł
Zamówienie grupowe: Zamów
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Informatycy należą aktualnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Dlatego tytuł, który uzyskuje się w szkole średniej, nie stanowi jedynie świadectwa ukończenia pewnego etapu edukacji. Technik informatyk to zawód o wymiernej wartości rynkowej. Absolwenci tego kierunku kształcenia nie mają większych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajęcia, a pracodawcy chętnie inwestują w ich szkolenia, by mogli zdobywać coraz wyższe kwalifikacje. Wśród umiejętności, które powinien posiadać specjalista w tej dziedzinie, jest tworzenie lokalnych sieci komputerowych i zarządzanie nimi.

  Treści, które zawiera Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3. Lokalne sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, są zgodne z podstawą programową obowiązującą od 1 września 2019 roku, co oznacza, że każdy uczeń musi je znać, rozumieć i potrafić z nich korzystać. Ich znajomość będzie mu niezbędna nie tylko na aktualnym etapie nauki przedmiotu, lecz także w dalszej edukacji. Dla ułatwienia teorię zawartą w podręczniku zilustrowano zrzutami ekranu i czytelnymi grafikami oraz uzupełniono licznymi przykładami praktycznymi.

  Publikację podzielono na kilkanaście rozdziałów, szczegółowo omawiających poruszone w nich zagadnienia:

  • Rodzaje i składowe sieci komputerowych, podstawowe słownictwo dotyczące sieci, adresacja IP
  • Projektowanie, wykonywanie i modernizowanie sieci komputerowych oraz zarządzanie nimi
  • Przełączniki, routing i routery oraz urządzenia dostępowe w lokalnej sieci bezprzewodowej

  Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk to charakteryzujący się wysoką jakością kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

  W skład zestawu podręczników do kwalifikacji INF.02 wchodzą także:

  Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomoże zdać egzamin zawodowy i uzyskać umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy.

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp (7)

  Rozdział 1. Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych (9)

  • 1.1. Modele warstwowe sieci (10)
  • 1.2. Protokoły warstw modeli ISO/OSI i TCP/IP (15)
  • 1.3. Rodzaje sieci oraz ich topologie (18)
  • 1.4. Standardy komunikacji sieciowej (23)
  • 1.5. Elementy lokalnej sieci komputerowej (26)
  • 1.6. Pytania kontrolne (36)

  Rozdział 2. Adresacja IP (37)

  • 2.1. Rodzaje adresów IPv4 i IPv6 (39)
  • 2.2. IPv4 (39)
  • 2.3. IPv6 (46)
  • 2.4. Podział sieci lokalnej na podsieci (48)
  • 2.5. Pytania kontrolne (57)

  Rozdział 3. Projektowanie sieci komputerowych (59)

  • 3.1. Oznaczenia stosowane w projektach sieci komputerowych (64)
  • 3.2. Przygotowanie planu wykonania sieci komputerowej (65)
  • 3.3. Tworzenie projektu sieci komputerowej (76)
  • 3.4. Pytania kontrolne (90)

  Rozdział 4. Wykonywanie lokalnych sieci komputerowych (91)

  • 4.1. Normy dotyczące montażu sieci komputerowych (91)
  • 4.2. Narzędzia i urządzenia do montażu sieci komputerowych (94)
  • 4.3. BHP w posługiwaniu się narzędziami monterskimi przy instalacji sieci komputerowych (96)
  • 4.4. Montaż okablowania sieciowego (97)
  • 4.5. Łączenie pasywnych i aktywnych elementów sieci (104)
  • 4.6. Pytania kontrolne (106)

  Rozdział 5. Pomiary, testy i analizy sieci komputerowej (107)

  • 5.1. Pomiary okablowania strukturalnego i sieci bezprzewodowych (107)
  • 5.2. Testy i analizy lokalnej sieci komputerowej (122)
  • 5.3. Pytania kontrolne (132)

  Rozdział 6. Modernizacja lokalnej sieci komputerowej (133)

  • 6.1. Analiza istniejącej infrastruktury (133)
  • 6.2. Możliwości i etapy modernizacji lokalnej sieci komputerowej (134)
  • 6.3. Modernizacja, sprawdzenie i testowanie lokalnej sieci komputerowej (137)
  • 6.4. Tworzenie dokumentacji technicznej po modernizacji lokalnej sieci komputerowej (139)
  • 6.5. Pytania kontrolne (147)

  Rozdział 7. Naprawa sieci komputerowych (149)

  • 7.1. Rodzaje awarii i przyczyny wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej (149)
  • 7.2. Narzędzia do wykrywania usterek w lokalnej sieci komputerowej (150)
  • 7.3. Metodyka wykrywania usterek w lokalnej sieci komputerowej (163)
  • 7.4. Wykrywanie usterek w lokalnej sieci komputerowej (164)
  • 7.5. Naprawa usterek w lokalnej sieci komputerowej, testowanie po naprawie, dokumentacja techniczna (168)
  • 7.6. Pytania kontrolne (169)

  Rozdział 8. Lokalna sieć komputerowa a internet (171)

  • 8.1. Możliwości podłączenia lokalnej sieci komputerowej do internetu (171)
  • 8.2. Dostawcy usług internetowych (ISP) (175)
  • 8.3. Urządzenia umożliwiające podłączenie lokalnej sieci komputerowej do internetu (176)
  • 8.4. Podłączenie i konfiguracja urządzenia dostępowego (179)
  • 8.5. Pytania kontrolne (185)

  Rozdział 9. Przełączniki (187)

  • 9.1. Rodzaje przełączników (189)
  • 9.2. Budowa i zasada działania przełączników (191)
  • 9.3. Konfiguracja przełącznika poprzez GUI (193)
  • 9.4. Konfiguracja przełączników poprzez CLI (209)
  • 9.5. Pytania kontrolne (219)

  Rozdział 10. Routing (221)

  • 10.1. Podstawowe informacje o routingu (221)
  • 10.2. Podział protokołów routingu (222)
  • 10.3. Routing statyczny (224)
  • 10.4. Routing dynamiczny (230)
  • 10.5. Pytania kontrolne (232)

  Rozdział 11. Routery (233)

  • 11.1. Rodzaje routerów (233)
  • 11.2. Budowa i zasada działania routerów (234)
  • 11.3. Konfiguracja routerów sprzętowych przez GUI (235)
  • 11.4. Konfiguracja routerów sprzętowych przez CLI (248)
  • 11.5. Instalacja i konfiguracja routerów programowych (256)
  • 11.6. Zapora sieciowa (268)
  • 11.7. Pytania kontrolne (282)

  Rozdział 12. Urządzenia dostępowe w lokalnej sieci bezprzewodowej (285)

  • 12.1. Dostęp do lokalnej sieci bezprzewodowej (286)
  • 12.2. Bezpieczeństwo lokalnych sieci bezprzewodowych (290)
  • 12.3. Konfiguracja dostępu do sieci lokalnej (292)
  • 12.4. Pytania kontrolne (302)

  Bibliografia (303)

  Skorowidz (305)

Tytuły powiązane