Dostęp do zasobów serwisu

Dostęp do pełnych zasobów serwisu uzyskują Ci z Państwa, którzy pracują z dowolnym podręcznikiem z serii "Informatyka Europejczyka" lub wydanym przez Grupę Helion do kwalifikacji zawodowych INF.02, INF.03 lub INF.04 albo wcześniejszych. W celu uzyskania dostępu prosimy o przesłanie przez dedykowany panel deklaracji. Może mieć ona postać linku jeśli szkoła publikuje wykaz podręczników na swojej stronie, bądź zeskanowanego dokumentu. W tym drugim przypadku jedyną skuteczną drogą do zatwierdzenia pliku jest przesłanie go przez okno dialogowe uruchamiane po kliknięciu słów "przesłać do nas".

Deklaracja wyboru podręcznika