Aktualności

Zbiór zadań z matematyki. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Zbiór zadań z matematyki. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Matematyka to przedmiot niezbędny. Nauczyciele nazywają ją królową nauk. Czasem mówią także, że cała nasza cywilizacja bazuje na matematyce. Mają rację. Bez niej nie ma chemii, fizyki, informatyki, nowoczesnej medycyny, ekonomii, lotów w kosmos... W dodatku, co dla ucznia ósmej klasy szczególnie ważne, bez solidnie opanowanej matematyki na poziomie szkoły podstawowej trudno dobrze zdać egzamin ósmoklasisty i dostać się do wymarzonej szkoły średniej.