Zajęcia rewalidacyjne

klasy 4 - 6. Część 1. Doskonalimy logiczne myślenie, rozumowanie, spostrzegawczość i percepcję wzrokowo-słuchową klasy 4 - 6. Część 2. Bogacimy słownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy się o emocjach, uczuciach i zachowaniach

klasy 7 - 8. Część 1. Doskonalimy logiczne myślenie, rozumowanie, spostrzegawczość i percepcję wzrokowo-słuchową klasy 7 - 8. Część 2. Bogacimy słownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy się o emocjach, uczuciach i zachowaniach