Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1

Danuta Korman, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka
 • Liczba stron 176
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-5704-4
Cena książki: 49,90 zł
Zamówienie grupowe: Zamów
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Numer dopuszczenia MEN: 1087/1/2020


  Technologia informacyjna i informatyka to dziedziny, których wykorzystanie i dostępność stale rosną, a tempo zachodzących w nich zmian jest nieporównywalne z rozwojem innych dyscyplin. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi oraz znajomość obsługi pakietów biurowych są obowiązkowe na rynku pracy. Wkrótce każdy z nas będzie musiał się również legitymować wiedzą z zakresu podstaw programowania, tworzenia grafiki czy zagadnień związanych z prawem w sieci.

  Informatyka w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym:

  • jest przedmiotem obowiązkowym prowadzonym we wszystkich klasach
  • nie jest przedmiotem maturalnym
  • stanowi poziom podstawowy dla przedmiotu informatyka na poziomie rozszerzonym

  Dzięki pracy z książką Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1 nauczysz się szybko i sprawnie rozwiązywać problemy z użyciem komputera. Poznasz przyjazny i łatwy do opanowania język Python, co będzie świetnym wprowadzeniem do programowania. Opanujesz wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego - w efekcie będziesz bardziej świadomie i bezpiecznie korzystać z internetu. Dowiesz się, jak tworzyć atrakcyjne grafiki i prezentacje multimedialne, co z pewnością przyda Ci się przy przygotowywaniu referatów z historii, geografii i biologii. Znajomość zaawansowanych możliwości edytorów tekstu może okazać się zbawienna, gdy zechcesz napisać na przykład dłuższe wypracowanie i podczas przygotowań do matury z języka polskiego oraz potem - na studiach.

  W skład kompletnego pakietu edukacyjnego dla szkoły ponadpodstawowej wchodzą także podręczniki:

  • Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 2
  • Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 3
  • Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 1
  • Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 2

  Podręczniki z serii Informatyka Europejczyka ułatwią uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych, a nauczycielom przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp (7)

  Rozdział 1. Rozumienie i analizowanie problemów. Wprowadzenie do programowania w języku Python (9)

  • Temat 1. Etapy rozwiązywania zadań za pomocą komputera (10)
  • Temat 2. Sposoby przedstawiania algorytmów (13)
   • 2.1. Lista kroków algorytmu (13)
   • 2.2. Schemat blokowy algorytmu (14)
   • 2.3. Program w języku programowania wysokiego poziomu (15)
  • Temat 3. Klasyfikacja tekstowych języków programowania (17)
  • Temat 4. Python od pierwszych kroków (21)
   • 4.1. Środowisko programowe Pythona (21)
   • 4.2. Operacje wejścia-wyjścia (22)
   • 4.3. Komentarze (23)
   • 4.4. Operatory arytmetyczne (23)
   • 4.5. Złożone operatory przypisania (24)
  • Temat 5. Algorytmy liniowe (25)
  • Temat 6. Funkcje matematyczne w języku Python (27)
  • Temat 7. Algorytmy warunkowe (28)
   • 7.1. Instrukcje warunkowe (29)
   • 7.2. Operatory relacyjne (31)
  • Temat 8. Operatory logiczne w języku Python (36)
  • Temat 9. Algorytmy iteracyjne (38)
   • 9.1. Funkcja range() (38)
   • 9.2. Instrukcja iteracyjna for (39)
   • 9.3. Instrukcje iteracyjne while (40)
  • Temat 10. Iteracja i n-wyrazowe ciągi liczbowe (44)
   • 10.1. Obliczanie wartości wyrazów ciągu liczbowego (44)
   • 10.2. Wykonywanie działań na wyrazach ciągu liczbowego (45)
  • Temat 11. Algorytmy rekurencyjne (48)
   • 11.1. Funkcje w języku Python (49)
   • 11.2. Funkcje rekurencyjne i obliczanie wartości wyrazów ciągu liczbowego (51)
  • Temat 12. Wyznaczanie wyrazów ciągu Fibonacciego (53)
  • Temat 13. Algorytm Euklidesa (57)
   • 13.1. Algorytm Euklidesa (57)
   • 13.2. Obliczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności (61)
  • Zadania do rozdziału 1. (62)

  Rozdział 2. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa (65)

  • Temat 14. Przestrzeganie prawa (66)
   • 14.1. Prawo autorskie (66)
   • 14.2. Ochrona danych osobowych (68)
  • Zadania do rozdziału 2. (72)

  Rozdział 3. Grafika komputerowa i prezentacje multimedialne (73)

  • Temat 15. Grafika rastrowa (74)
   • 15.1. Rozdzielczość a wielkość obrazu (75)
   • 15.2. Transformacje obrazu w grafice rastrowej (82)
   • 15.3. Formaty plików bitmapowych (88)
  • Temat 16. Grafika wektorowa (93)
   • 16.1. Formaty grafiki wektorowej (93)
   • 16.2. Linia prosta i krzywa Béziera w grafice wektorowej (101)
   • 16.3. Grafika bitmapowa a grafika wektorowa (105)
  • Temat 17. Grafika trójwymiarowa - 3D (107)
   • 17.1. Techniki tworzenia grafiki 3D (108)
   • 17.2. Geometria trójwymiarowa (109)
   • 17.3. Paint 3D (109)
   • 17.4. POV-Ray (115)
  • Temat 18. Prezentacje multimedialne (130)
   • 18.1. Jak tworzyć rozbudowane prezentacje? (130)
   • 18.2. Jak ustalać parametry pokazu prezentacji multimedialnej? (136)
  • Zadania do rozdziału 3. (142)

  Rozdział 4. Dokumenty tekstowe o złożonej strukturze (145)

  • Temat 19. Odwołania - spisy (146)
   • 19.1. Spis treści (146)
   • 19.2. Spis ilustracji (149)
   • 19.3. Spis tabel (151)
  • Temat 20. Kolumny i sekcje (153)
   • 20.1. Podział tekstu na kolumny (153)
   • 20.2. Sekcje w dokumencie (155)
  • Temat 21. Własne style i szablony (156)
   • 21.1. Tworzenie nowego stylu na podstawie formatowania tekstu (157)
   • 21.2. Szablony (159)
  • Temat 22. Praca w trybie recenzji (160)
   • 22.1. Śledzenie zmian (160)
   • 22.2. Wersja końcowa po korekcie (161)
   • 22.3. Komentarze (162)
   • 22.4. Akceptacja lub odrzucenie zmian (162)
   • 22.5. Porównanie wersji (163)
  • Zadania do rozdziału 4. (165)
    
  • Bibliografia (167)
  • Skorowidz (168)

Tytuły powiązane