Kwalifikacja A.36. Część 1. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości

Kwalifikacja A.36. Część 1. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości

Gabriela Piech, Marcin Michalik
 • Liczba stron 480
 • Data wydania 2016-08-19
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-283-2660-6
 • Format 168x237
Cena książki: 49,90 zł
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Kwalifikacja A.36. Część 1. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości

  Najbardziej aktualny podręcznik do rachunkowości na rynku według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2016 roku.

  Ta wiedza się opłaca!

  Ekonomista to zawód powszechny w gospodarce rynkowej. Zatrudnienie wykwalifikowanego ekonomisty gwarantuje sukces finansowy przedsiębiorstwa. Taki pracownik przygotowuje informacje będące podstawą decyzji podejmowanych przez kadrę kierowniczą. Uczeń kształcący się w zawodzie technika ekonomisty po ukończeniu edukacji staje się specjalistą w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

  Kwalifikacja A.36. Część 1. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości to podręcznik przeznaczony do nauki w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości, zgodny z nową podstawą programową kształcenia zawodowego. Materiał zawiera aktualne rozwiązania i zastosowania przepisów ustawy o rachunkowości. To doskonałe kompendium wiedzy na temat prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie. Jego niewątpliwym atutem są zadania przygotowujące uczniów, słuchaczy i uczestników kursów do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości. Co szczególnie istotne, podręcznik zawiera rozdział omawiający zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie oraz odrębne rozdziały dotyczące ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwach: produkcyjnym, handlowym i usługowym, wzbogacone o zadania do samodzielnego rozwiązania.

  Technik Ekonomista to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponujących ogromnym doświadczeniem liderów na rynku książek edukacyjnych i biznesowych — wydawnictwa Helion oraz Onepress.

  W skład zestawu Technik Ekonomista wchodzą także:
  Kwalifikacja A.36. Część 2. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości
  Kwalifikacja A.35. Część 1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista
  Kwalifikacja A.35. Część 2. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista

  Podręczniki należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej ekonomii i rachunkowości. Dzięki wiedzy zawartej w tych publikacjach możliwe będzie wykształcenie najwyższej klasy praktyków rachunkowości, pracowników działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych firm. Jakość przygotowanego materiału docenią także osoby planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Koncepcja opracowania zawiera przedstawienie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych odrębnie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego. Ta książka pozwoli zarówno przygotować się do egzaminu zawodowego, jak i uzyskać wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej pracy. Wybór tego podręcznika bez wątpienia przyczyni się do podniesienia jakości pracy nauczycieli oraz efektów nauki uczniów.
 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp (7)

  Rozdział 1. Zasady rachunkowości finansowej (9)

  • 1.1. Istota, podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości (9)
   • 1.1.1. Rachunkowość i jej podstawy prawne (9)
   • 1.1.2. Nadrzędne zasady rachunkowości (12)
   • 1.1.3. Zakładowy plan kont (13)
  • 1.2. Dokumentowanie operacji gospodarczych (15)
  • 1.3. Charakterystyka składników aktywów i pasywów (20)
   • 1.3.1. Charakterystyka aktywów (20)
   • 1.3.2. Charakterystyka pasywów (23)
  • 1.4. Bilans przedsiębiorstwa (27)
  • 1.5. Wpływ operacji gospodarczych na bilans (31)
  • 1.6. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych (36)
   • 1.6.1. Konto księgowe (36)
   • 1.6.2. Konta bilansowe (38)
   • 1.6.3. Zestawienie obrotów i sald (43)
   • 1.6.4. Podział poziomy i pionowy kont (48)
   • 1.6.5. Poprawianie błędów księgowych (54)
  • 1.7. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach wynikowych (56)
   • 1.7.1. Konta wynikowe (56)
   • 1.7.2. Ewidencja kosztów (57)
   • 1.7.3. Ewidencja przychodów (72)
   • 1.7.4. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (79)
   • 1.7.5. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych (81)
   • 1.7.6. Ewidencja wyniku finansowego (82)

  Rozdział 2. Środki pieniężne i rozrachunki w przedsiębiorstwie (91)

  • 2.1. Istota i formy obrotu pieniężnego (91)
  • 2.2. Ewidencja obrotu gotówkowego (92)
  • 2.3. Ewidencja obrotu bezgotówkowego (97)
   • 2.3.1. Ewidencja innych środków pieniężnych (105)
   • 2.3.2. Ewidencja weksli własnych (107)
   • 2.3.3. Ewidencja transakcji kartami płatniczymi (111)
  • 2.4. Rozrachunki i ich rodzaje (116)
  • 2.5. Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami (118)
   • 2.5.1. Rozrachunki z dostawcami (118)
   • 2.5.2. Rozrachunki z odbiorcami (120)
   • 2.5.3. Ewidencja faktur korygujących (127)
  • 2.6. Ewidencja rozrachunków z pracownikami (130)
   • 2.6.1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (130)
   • 2.6.2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (135)
  • 2.7. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych (139)
   • 2.7.1. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (140)
   • 2.7.2. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT (142)
   • 2.7.3. Rozrachunki z budżetami (146)
   • 2.7.4. Rozrachunki publicznoprawne właściciela przedsiębiorstwa jednoosobowego (147)

  Rozdział 3. Aktywa trwałe w przedsiębiorstwie (155)

  • 3.1. Istota i podział aktywów trwałych (155)
  • 3.2. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych (155)
   • 3.2.1. Pojęcie, klasyfikacja i wycena środków trwałych (155)
   • 3.2.2. Amortyzacja środków trwałych (157)
   • 3.2.3. Ewidencja środków trwałych w budowie (161)
   • 3.2.4. Ewidencja zwiększeń w stanie środków trwałych (167)
   • 3.2.5. Ewidencja zmniejszeń w stanie środków trwałych (173)
   • 3.2.6. Ewidencja środków trwałych użytkowanych w formie leasingu (182)
  • 3.3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych (189)
  • 3.4. Ewidencja należności długoterminowych (195)
  • 3.5. Ewidencja inwestycji długoterminowych (196)

  Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa produkcyjnego (209)

  • 4.1. Ewidencja obrotu materiałami (210)
   • 4.1.1. Ewidencja zakupu materiałów (213)
   • 4.1.2. Ewidencja zużycia materiałów (222)
   • 4.1.3. Ewidencja sprzedaży materiałów (228)
  • 4.2. Ewidencja i rozliczanie kosztów (233)
   • 4.2.1. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie prowadzącym tylko konta zespołu 4 (234)
   • 4.2.2. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie prowadzącym tylko konta zespołu 5 (241)
   • 4.2.3. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie prowadzącym ewidencję na kontach zespołu 4 z rozliczeniem na konta zespołu 5 (248)
   • 4.2.4. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej (255)
   • 4.2.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (261)
  • 4.3. Kalkulacja kosztów (265)
   • 4.3.1. Kalkulacja podziałowa (268)
   • 4.3.2. Kalkulacja doliczeniowa (274)
   • 4.3.3. Kalkulacja fazowa (procesowa) (280)
   • 4.3.4. Ewidencja wyników kalkulacji (282)
  • 4.4. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi (288)
  • 4.5. Ewidencja wyniku finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym (299)
   • 4.5.1. Zmiana stanu produktów (302)
   • 4.5.2. Podatek dochodowy (303)
   • 4.5.3. Podział wyniku finansowego (307)

  Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa handlowego (317)

  • 5.1. Istota i wycena obrotu towarowego (318)
  • 5.2. Ewidencja obrotu towarowego (320)
   • 5.2.1. Ewidencja zakupu towarów (321)
   • 5.2.2. Ewidencja sprzedaży towarów (328)
   • 5.2.3. WNT, WDT, eksport towarów, import towarów (341)
   • 5.2.4. Przeceny towarów (344)
   • 5.2.5. Reklamacje w obrocie towarowym (351)
   • 5.2.6. Ewidencja opakowań (361)
  • 5.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów (365)
  • 5.4. Ewidencja wyniku finansowego w przedsiębiorstwie handlowym (374)

  Rozdział 6. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa usługowego (379)

  • 6.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa usługowego (380)
  • 6.2. Ewidencja działalności przedsiębiorstwa usługowego (381)
   • 6.2.1. Rachunek kosztów (381)
   • 6.2.2. Przychody przedsiębiorstwa usługowego (384)
  • 6.3. Ewidencja wyniku finansowego w przedsiębiorstwie usługowym (394)

  Rozdział 7. Kapitały i fundusze w przedsiębiorstwach (405)

  • 7.1. Ewidencja kapitałów własnych spółek (406)
   • 7.1.1. Spółka akcyjna (406)
   • 7.1.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (411)
  • 7.2. Ewidencja funduszy własnych przedsiębiorstwa państwowego i spółdzielni (417)
   • 7.2.1. Przedsiębiorstwo państwowe (417)
   • 7.2.2. Spółdzielnia (419)
  • 7.3. Kapitały przedsiębiorstwa osoby fizycznej (424)
  • 7.4. Ewidencja kredytów i pożyczek (425)

  Rozdział 8. Zadania przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości (429)

  Dodatek A. Przykładowy wykaz kont księgi głównej (471)

  Bibliografia (477)

Tytuły powiązane