Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Jolanta Pokorska
 • Liczba stron 344
 • Data wydania 2010-08-16
 • Oprawa miękka
 • ISBN 978-83-246-2385-3
 • Format 168x237
Cena książki: 37,95 zł
Zamówienie indywidualne: Kup na Helion.pl >
 • Opis książki
 • Materiały
 • Spis treści
 • Przykładowy rozdział
 • Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01].

  Numer dopuszczenia MEN: 15/2010

  Doskonała znajomość możliwości oferowanych przez oprogramowanie biurowe to jedna z umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu technika informatyka.

  Niniejszy podręcznik zawiera teoretyczne oraz praktyczne (realizacja konkretnych projektów) omówienie wielu istotnych zagadnień z tego zakresu. Uczeń znajdzie tu między innymi wszelkie informacje dotyczące pakietu Office 2007, pozna tajniki obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, organizera i przeglądarki internetowej, a także programu pocztowego. Dowie się, jak stworzyć projekt prezentacji multimedialnej, podłączyć i wykorzystać urządzenia peryferyjne oraz skonstruować bazę danych. Ponadto będzie miał też okazję samodzielnie porównać działanie dwóch typów oprogramowania biurowego — Office 2007 oraz darmowego pakietu OpenOffice.

  "Technik Informatyk" to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych — wydawnictwo Helion.

  W skład zestawu "Technik Informatyk" wchodzą także:
   

  Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Programowanie strukturalne i obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

   

  Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki.

 • Materiały dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z wypełnioną deklaracją.

 • Wstęp (9)

  Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007 (11)

  • 1.1. Nowy interfejs (11)
  • 1.2. Nowe formaty plików (13)
  • 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym (14)
  • 1.4. Nowe funkcje (14)

  Rozdział 2. Edytory tekstu - program Word (15)

  • 2.1. Zasady formatowania dokumentu (17)
   • 2.1.1. Formatowanie czcionki (17)
   • 2.1.2. Formatowanie akapitu (20)
   • 2.1.3. Formatowanie za pomocą stylu (26)
   • 2.1.4. Wykorzystanie szablonów dostępnych w Wordzie (28)
   • 2.1.5. Formatowanie strony dokumentu (30)
   • 2.1.6. Podział dokumentu na sekcje (32)
  • 2.2. Grafika w dokumencie (36)
   • 2.2.1. Wstawianie grafiki do dokumentu (36)
   • 2.2.2. Edycja elementów graficznych (36)
   • 2.2.3. Przycinanie obrazu (37)
  • 2.3. Rysowanie (38)
   • 2.3.1. Wykorzystywanie narzędzi do rysowania (38)
   • 2.3.2. Grupowanie (41)
   • 2.3.3. Kolejność (42)
   • 2.3.4. Pole tekstowe (42)
   • 2.3.5. Rozmieszczanie elementów graficznych (43)
  • 2.4. Grafika SmartArt (45)
  • 2.5. Narzędzia do sprawdzania pisowni i gramatyki (46)
   • 2.5.1. Wykorzystanie narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki (46)
  • 2.6. Zaawansowane narzędzia edytora tekstu (47)
   • 2.6.1. Tabele w edytorze tekstu (47)
   • 2.6.2. Projektowanie wykresów (52)
   • 2.6.3. Równania matematyczne (55)
   • 2.6.4. Korespondencja seryjna (55)
  • 2.7. Praca z dużym dokumentem (61)
   • 2.7.1. Spis treści (61)
   • 2.7.2. Spisy ilustracji (62)
   • 2.7.3. Wstawianie przypisów i komentarzy (64)
  • 2.8. Makropolecenia (65)
   • 2.8.1. Sposoby definiowania makropoleceń (66)
   • 2.8.2. Wykorzystanie makropoleceń w dokumencie (69)
  • 2.9. Technika OLE (70)
   • 2.9.1. Łączenie i osadzanie obiektów (70)
  • 2.10. Drukowanie dokumentu (73)
   • 2.10.1. Przygotowanie dokumentu do wydruku (73)
  • 2.11. Zapisywanie dokumentu w różnych formatach (73)
   • 2.11.1. Podstawowe formaty tekstowe (74)
   • 2.11.2. Zapisywanie dokumentu w formacie PDF lub XPS (74)
   • 2.11.3. Zapisywanie dokumentu jako strony Web (74)
   • 2.11.4. Open Document (75)

  Rozdział 3. Narzędzia i formaty plików wykorzystywane w pracy biurowej (76)

  • 3.1. Technika OCR (76)
   • 3.1.1. Inne pojęcia związane z techniką OCR (76)
  • 3.2. Skaner (77)
   • 3.2.1. Skanowanie (78)
   • 3.2.2. Rozpoznawanie (78)
   • 3.2.3. Weryfikacja (78)
   • 3.2.4. Eksport (78)
  • 3.3. Drukarki (79)
  • 3.4. Faksy (80)
  • 3.5. Modemy (81)
  • 3.6. Format PDF (81)
   • 3.6.1. Adobe Reader (82)
   • 3.6.2. Foxit Reader (84)
   • 3.6.3. PDFCreator (84)

  Rozdział 4. Internet i poczta elektroniczna (85)

  • 4.1. Podstawowe pojęcia dotyczące internetu (85)
   • 4.1.1. Rodzaje łączy (85)
   • 4.1.2. Adres IP (86)
   • 4.1.3. DNS (87)
   • 4.1.4. Usługi w sieci (89)
  • 4.2. Przeglądarki internetowe (91)
   • 4.2.1. Przeglądanie stron internetowych (91)
   • 4.2.2. Zasady wyszukiwania informacji (96)
   • 4.2.3. Sposoby pobierania informacji z internetu (99)
   • 4.2.4. Normy etyczne przy korzystaniu z różnych źródeł informacji (99)
  • 4.3. Poczta elektroniczna (101)
   • 4.3.1. Konta dostępne na serwerach pocztowych (101)
   • 4.3.2. Adres e-mail (101)
   • 4.3.3. Zakładanie konta (102)
   • 4.3.4. Wysyłanie i odbieranie poczty (103)
  • 4.4. Outlook Express (105)
   • 4.4.1. Ustawienia programu Outlook Express (105)
   • 4.4.2. Konfigurowanie konta e-mail (107)
   • 4.4.3. Zarządzanie wieloma kontami (108)
   • 4.4.4. Tworzenie i wysyłanie wiadomości (109)
   • 4.4.5. Odbieranie wiadomości (112)
   • 4.4.6. Książka adresowa (113)
  • 4.5. Mozilla Thunderbird (115)
   • 4.5.1. Ustawienia programu Mozilla Thunderbird (115)
   • 4.5.2. Konfigurowanie konta pocztowego (116)
   • 4.5.3. Tworzenie nowej wiadomości (117)
   • 4.5.4. Odbieranie wiadomości (117)
   • 4.5.5. Książka adresowa (118)
   • 4.5.6. Etykiety wiadomości (120)
   • 4.5.7. Spam (120)
   • 4.5.8. Zabezpieczenia (121)
  • 4.6. Bezpieczeństwo w sieci (121)
   • 4.6.1. Rodzaje zagrożeń (122)
   • 4.6.2. Funkcje zabezpieczeń (123)

  Rozdział 5. Prezentacje multimedialne - program PowerPoint (125)

  • 5.1. Zasady projektowania prezentacji (125)
   • 5.1.1. Etapy tworzenia prezentacji (126)
   • 5.1.2. Konstrukcja prezentacji (127)
  • 5.2. Program PowerPoint (129)
  • 5.3. Przygotowanie prezentacji (131)
   • 5.3.1. Wykorzystanie szablonu przy tworzeniu prezentacji (131)
   • 5.3.2. Projektowanie slajdu (133)
   • 5.3.3. Widoki w prezentacji (141)
  • 5.4. Wstawianie obiektów do slajdu (142)
   • 5.4.1. Dźwięk (142)
   • 5.4.2. Filmy i pliki animowane (149)
   • 5.4.3. Przyciski akcji i hiperłącza (150)
  • 5.5. Wzorzec slajdów i układ slajdu (153)
   • 5.5.1. Wzorzec slajdów (153)
   • 5.5.2. Układ slajdów (154)
  • 5.6. Przygotowanie pokazu (156)
   • 5.6.1. Prezentacja automatyczna (156)
   • 5.6.2. Zapis prezentacji na płycie CD (157)

  Rozdział 6. Organizer - menedżer informacji osobistych (161)

  • 6.1. Program Outlook (161)
   • 6.1.1. Poczta (162)
   • 6.1.2. Prowadzenie kalendarza (163)
   • 6.1.3. Kontakty (167)
   • 6.1.4. Planowanie zadań (168)
  • 6.2. Inne programy (169)
   • 6.2.1. Draco Organizer (169)
   • 6.2.2. Chandler (169)
   • 6.2.3. Kalendarz Google (169)

  Rozdział 7. Arkusze kalkulacyjne - program Excel (171)

  • 7.1. Podstawowe pojęcia (172)
   • 7.1.1. Forma przechowywania danych (172)
   • 7.1.2. Typy danych (174)
   • 7.1.3. Adres komórki (175)
  • 7.2. Praca z arkuszem (176)
   • 7.2.1. Wprowadzanie danych (176)
   • 7.2.2. Definiowanie formuł (178)
   • 7.2.3. Zastosowanie funkcji (183)
   • 7.2.4. Formatowanie warunkowe (187)
   • 7.2.5. Blokowanie okienek (190)
  • 7.3. Drukowanie arkusza (190)
   • 7.3.1. Przygotowanie arkusza do wydruku (191)
  • 7.4. Wykresy (195)
   • 7.4.1. Typy wykresów (196)
   • 7.4.2. Tworzenie i formatowanie wykresu (198)
  • 7.5. Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym (201)
   • 7.5.1. Podstawowe pojęcia bazy danych (201)
   • 7.5.2. Sortowanie i filtrowanie danych (202)
   • 7.5.3. Tabele przestawne (206)
   • 7.5.4. Sumy częściowe (211)
   • 7.5.5. Konsolidacja zakresów (213)
   • 7.5.6. Konspekt danych (214)
  • 7.6. Importowanie i eksportowanie danych (215)
   • 7.6.1. Importowanie danych (216)
   • 7.6.2. Eksportowanie danych (218)
  • 7.7. Analizowanie danych (219)
   • 7.7.1. Przewidywanie wyników (220)
  • 7.8. Elementy sterujące arkusza i makropolecenia (223)
   • 7.8.1. Definiowanie makropoleceń (223)
   • 7.8.2. Elementy sterujące (225)
  • 7.9. Ochrona danych (226)
   • 7.9.1. Ochrona i zabezpieczenie arkusza (226)
   • 7.9.2. Blokowanie zawartości zewnętrznej (228)
   • 7.9.3. Udostępnianie skoroszytów (229)

  Rozdział 8. Bazy danych - program Access (231)

  • 8.1. Modele baz danych (232)
   • 8.1.1. Model hierarchiczny (232)
   • 8.1.2. Model sieciowy (233)
   • 8.1.3. Model obiektowy (233)
   • 8.1.4. Model relacyjny (233)
  • 8.2. Program Access (236)
   • 8.2.1. Obiekty programu Access (236)
   • 8.2.2. Interfejs użytkownika (237)
  • 8.3. Tabela jako podstawowa forma organizacji danych (239)
   • 8.3.1. Projektowanie tabeli (opcja Projekt tabeli) (240)
   • 8.3.2. Definiowanie klucza podstawowego (241)
   • 8.3.3. Typy danych (242)
   • 8.3.4. Wprowadzanie danych (244)
   • 8.3.5. Właściwości pól tabeli (245)
   • 8.3.6. Zasady tworzenia relacji między tabelami (247)
   • 8.3.7. Reguły integralności bazy danych (249)
   • 8.3.8. Sprawdzanie poprawności danych (251)
  • 8.4. Formularze (255)
   • 8.4.1. Projektowanie formularza (opcja Projekt formularza) (255)
   • 8.4.2. Formanty (257)
   • 8.4.3. Właściwości formularza (260)
   • 8.4.4. Właściwości formantów (261)
   • 8.4.5. Wstawianie do formularza obiektów graficznych (261)
   • 8.4.6. Przyciski poleceń w formularzu (263)
   • 8.4.7. Makropolecenia (264)
   • 8.4.8. Funkcje formularza (268)
   • 8.4.9. Formularze pojedyncze i ciągłe (271)
   • 8.4.10. Formularz z podformularzem (272)
   • 8.4.11. Formanty listy (274)
   • 8.4.12. Formularz sterujący (281)
  • 8.5. Definiowanie wyrażeń w Accessie (282)
   • 8.5.1. Elementy wyrażenia (283)
   • 8.5.2. Konstruktor wyrażeń (285)
  • 8.6. Kwerendy (287)
   • 8.6.1. Kwerendy wybierające (288)
   • 8.6.2. Wybór typu sprzężenia w kwerendzie (294)
   • 8.6.3. Kwerendy funkcjonalne (296)
  • 8.7. Raporty (301)
   • 8.7.1. Projektowanie raportu przy użyciu kreatora (302)
   • 8.7.2. Drukowanie raportu (304)
  • 8.8. Ochrona danych (305)
  • 8.9. Język SQL (306)
   • 8.9.1. Kwerenda wybierająca w języku SQL (306)
   • 8.9.2. Definiowanie kwerendy wybierającej (307)
   • 8.9.3. Typy danych w języku SQL w aparacie bazy danych programu Microsoft Access (311)
   • 8.9.4. Definiowanie połączenia między tabelami (311)
  • 8.10. Projektowanie bazy danych (313)
   • 8.10.1. Podstawowe pojęcia (313)
   • 8.10.2. Reguły tworzenia tabel (315)
   • 8.10.3. Normalizacja tabel (315)
   • 8.10.4. Projektowanie bazy danych (318)

  Rozdział 9. OpenOffice (319)

  • 9.1. Edytor tekstu Writer (319)
   • 9.1.1. Praca z programem Writer (320)
   • 9.1.2. Format PDF (322)
  • 9.2. Arkusz kalkulacyjny Calc (322)
   • 9.2.1. Praca z programem Calc (322)
  • 9.3. Program do tworzenia prezentacji Impress (324)
   • 9.3.1. Praca z programem Impress (324)
  • 9.4. Baza danych Base (325)
   • 9.4.1. Praca z programem Base (326)
  • 9.5. Edytor równań Math (327)
   • 9.5.1. Praca z programem Math (327)

  Bibliografia (329)

  Skorowidz (330)

Tytuły powiązane